دسترسی سریع
پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

خانم اکرم حسین پور بوری آبادی

کارشناس مدیریت دانش

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011059