دسترسی سریع
چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١

خانم مریم دولت آبادی

کارشناس مهندسی مشاغل

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011093
             آقای حسین کوشکی

کارشناس مهندسی مشاغل

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011059