دسترسی سریع
پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١مدیر توسعه سازمان و تحول اداری:

آقای علی تازه گل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011034

مشاهده رزومه و سوابق کاری