دسترسی سریع
يکشنبه ١٣ فروردين ١٤٠٢
En

اولویت های آموزشی واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی

 

ردیف

عنوان کارگاه

1

روش های نوین ارزشیابی (DOPS, CSR, Mini CEX, 360)

2

فرآیند نویسی

3

مبانی طرح و آنالیز سوالات چند گزینه ای (MCQ)

4

طرح تحول اموزش

5

دانش پژوهی

6

آشنایی با برگزاری آزمون به روش Key Fetures  و  PMP

7

الگوهای ارزشیابی

8

روش‌های آموزش بالینی 1 (مورنینگ ریپورت، گراندراند، لاگ بوک)

9

اصول تهیه محتوای آموزشی مجازی

10

تعامل اثربخش در آموزش مجازی و جلب مشارکت فراگیران

11

اخلاق حرفه ای

12

آشنایی با یادگیری مبتنی بر مسئله (Problem Based Learning)

13

روش تدریس مشارکتی

14

طراحی نقشه آزمون (Blueprint DEvelopment)

15

آزمون سازی الکترونیکی

16

روش ارزشیابی  OSCE