مرکز مشاوره انلاین طب ایرانی

در سال‌های اخیر، اقبال عمومی به طب سنتی ایرانی دانشگاهی به عنوان اصلی ترین و ریشه دار ترین شاخه طب مکمل مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روند افزایشی قابل توجهی داشته است.با توجه به این رویکرد عمومی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با جذب پزشکان متخصص طب سنتی ایرانی دانشگاهی و راه اندازی تنها سلامتکده طب ایرانی در منطقه غرب خراسان رضوی، یکی از پیشگامان پاسخگویی به این نیاز واقعی مردم بوده است. اکنون در راستای عدالت در دسترسی به خدمات و سهولت استفاده از مزایای این رشته، در اقدامی نوین، اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره غیرحضوری طب ایرانی نموده است. در این مرکز، ابتدا برای متقاضیان دریافت خدمات، از طریق نرم افزار پذیرش ۲۴، نوبت لازم اخذ شده و سپس بارگذاری مدارک و مستندات بیماری یا موارد مربوط به موضوع مورد مشاوره در سایت انجام می شود و در ادامه، از طریق ارتباط تلفنی مرکز فوق با متقاضیان، پاسخگویی به افرادی که از قبل نوبت اخذ نموده اند انجام خواهد شد. امید است با توسعه خدمات این مرکز، علاوه بر امکان دسترسی جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و حتی فراتر از آن به خدمات طب ایرانی، در جلوگیری از مداخلات غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در این حوزه حساس، گامی عملی برداشته شود.