دسترسی سریع
دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠
En

 

جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی:

جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور شناسایی، تقدیر و حمایت از ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان، و همچنین ایجاد فضای شور و نشاط و رقابت سالم در جهت افزایش مشارکت دانشجویان در حیطه توسعه و نوآوری آموزش برگزار می گردد. این جشنواره نیز، در همان شش حیطه اصلی همایش آموزش پزشکی برگزار می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (44018452) و یا رایانامه Festivalmottahari@gmail.com در ارتباط باشید.

 

   دانلود : راهنمای_ایده_های_نوآورانه.pdf           حجم فایل 429 KB
   دانلود : آئین_نامه_ایده_های_نوآورانه_اصلی.pdf           حجم فایل 579 KB
   دانلود : فرم_ارائه_ایده_ی_نوآورانه_آموزش.docx           حجم فایل 26 KB