سه شنبه ٠٧ آذر ١٤٠٢
مقالات اعضای هیات علمی گروه در کنگره های ملی و بین المللی

1-    دکتر شهرآبادی : بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی تیرماه 1399

2-    دکتر شهرآبادی (دکتر هاشمیان، دکتر مهری، دکتر جوینی) : اولین همایش ملی هنر و سلامت اردیبهشت 1397- دانشگاه علوم پزشکی نیشابور(تاثیر مداخله آموزشی بر اساس طراحی پیام های آموزشی بر مبنای مدل فرآیند موازی توسعه یافته و مدل فرانظری بر ارتقا رفتار درمانی وابستگان به مواد مخدر)

3-    دکتر علی مهری(دکتر هاشمیان، دکتر جوینی، دکتر شهرآبادی) : اولین همایش ملی هنر و سلامت اردیبهشت 1397 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (اثرات مخرب وسایل ارتباطی نوین بر خشونت زوجین: یک مطالعه کیفی)

4-    دکتر شهرآبادی (دکتر هاشمیان): نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی(ISC) اصفهان آبان ماه 1399(تحلیل فعالیت های رابطه کرسی های آزاداندیشی و سلامت اجتماعی)

5-    دکتر مهری : سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آبان ماه 1399( نقش آموزش خودآزمایی پستان در زنان میانسال شهر نیشابور : کاربردی از تئوری انگیزش محافظت)

6-    دکتر شهرآبادی(دکتر هاشمیان) : نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی(ISC) اصفهان آبان ماه 1399(بررسی رابطه بین عوامل پیش بینی کننده حجاب دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی با ابعاد سلامت معنوی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده)

7-    دکتر مهری : سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور آبان ماه 1399- دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(رابطه هنجارهای انتزاعی با عملکرد شیردهی انحصاری در زنان باردار نخست زا)

8-    فایل PDF: دکتر شهرآبادی : همایش بین المللی آموزش پزشکی AMEE 2019 مشترک وین اتریش و دانشگاه علوم پزشکی مشهد شهریور 1398

9-    دکتر مهری(دکتر هاشمیان): سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور آبان ماه 1399- دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(پیشگویی کننده های رفتارهای ایمن در دانشجویان مورتور سوار شهر سبزوار : کاربردی از تئوری انگیزش محافظت)

10-   دکتر مهری : سیزدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور آبان ماه 1399- دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(پیشگویی کننده های اتخاذ رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون : کاربردی از مدل پرسید)

11-   دکتر مهری: یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور -  اردیبهشت 1397 دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( اپیدمیولوژی مرگ و میر ناشی از سرطان ها بر اساس داده های سیستم ثبت سرطان شهرستان نیشابور )

12-  دکتر مهری: نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و دومین همایش سواد سلامت- آبان 1397 دانشگاه علوم پزشکی مشهد(پیش بینی کننده های رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان بر اساس تئوری انگیزش محافظت در زنان میانسال شهر نیشابور 1397)

13-   دکتر خسروراد: اولین همایش ملی هنر و سلامت اردیبهشت 1397- دانشگاه علوم پزشکی نیشابور(اثربخشی هنردرمانی از طریق بازی شطرنج بر کارکردهای اجرایی مغز در دانش آموزان با نقص توجه)

14-          Effect of neurofeedback in improving deaf students reading after cochlear implantation  in the 5th International Congress Implant and Related Sciences

دکتر خسروراد

15-  دکتر خسروراد: بیست دومین همایش کشوری آموزش پزشکی، چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و سومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه (ارزیابی جو آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دیدگاه دانشجویان بر اساس مدل DREEM)

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir