به سایت مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی برادران شهید مبینی خوش آمدید

دبیر اجرایی: حسین رضایی

موبایل: 09354083477

آدرس ایمیل: rezaeehosein0@yahoo.com

دبیر علمی: حمید برقبانی

موبایل: 09154452632

 

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-بلوک B- طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس:  44018356 (051)   ایمیل: SRC@medsab.ac.ir