به سایت مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی برادران شهید مبینی خوش آمدید

1- Barriers, challenges, and opportunities for telepsychiatry services during COVID-19 pandemic: A systematic review


2- بررسی تاثیر آموزش از راه دور بر رفتارهای خودمراقبتی پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در بیماران مبتلا به سرطان-مطالعه تجربی


3- Evaluation of the effect of Covid-19 pandemic on the treatment management of ST-elevation myocardial infarction (STEMI)
4- A Meta-Analysis of the effect of COVID-19 in pregnancy and childbirth

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-بلوک B- طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس:  44018356 (051)   ایمیل: SRC@medsab.ac.ir