" توانمند سازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر ؛ حال و آینده!" هفته جهانی شبرمادر : 10 الی 16 مرداد ماه

کادر اجرایی چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کادر اجرایی: السا یافته، مریم جهاندوست، راضیه افشاریان، یگانه صالحی، فرید سهرابی، نفیسه استیری

 

دبیر اجرایی: حسین رضایی

09354083477

 

دبیر علمی: حمید برقبانی

09154452632

 

 

 

 

 

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-بلوک B- طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس:  44018356 (051)   ایمیل: SRC@medsab.ac.ir