به سایت مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی برادران شهید مبینی خوش آمدید


شروع ثبت نام داوران در سایت و ارسال رزومه داوری: 10 لغایت 16 مرداد 1400

مهلت ارسال چکیده مقالات: 11 لغایت 23 مرداد 1400

تاریخ برگزاری:  6 شهریور 1400

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-بلوک B- طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس:  44018356 (051)   ایمیل: SRC@medsab.ac.ir