" توانمند سازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر ؛ حال و آینده!" هفته جهانی شبرمادر : 10 الی 16 مرداد ماه
ارسال خلاصه مقالات چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 تعداد نویسندگان:
 *
 مشخصات نویسنده مسئول:
 نام و نام خانوادگی:
 *
 افیلیشن:
 *
 ایمیل:
 *
 شماره تماس:
 *
مشخصات نویسنده اول:
 نام و نام خانوادگی:  *
 افیلیشن:  *
 ایمیل:  *
 مشخصات نویسنده دوم:
  نام و نام خانوادگی:  
  افیلیشن:  
  ایمیل:  
 مشخصات سایر نویسندگان:
نام و نام خانوادگی نویسنده سوم، افیلیشن نویسنده سوم، ایمیل نویسنده سوم؛
نام و نام خانوادگی نویسنده چهارم، افیلیشن نویسنده چهارم، ایمیل نویسنده چهارم؛ و ...
(لطفا مشخصات نویسنده ها با علامت های مشخص شده از هم تفکیک شود)
 
 بارگذاری خلاصه مقاله (در قالب word یا pdf با نام نویسندگان):
 
  بارگذاری خلاصه مقاله (در قالب word یا pdf بدون نام نویسندگان):  
   

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-بلوک B- طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس:  44018356 (051)   ایمیل: SRC@medsab.ac.ir