پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١
برنامه حضور اساتید

برنامه حضور دکتر ابوالفضل رحمانی ثانی

برنامه حضور دکتر ایوب رستگار

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir