پایگاه های اطلاعاتی
جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١
En


لیست کتب خریداری شده فارسی در سال 1399:

رديف
ثبت
مدرک
عنوان
نویسنده
مترجم
ناشر
محل نشر
سال نشر
بخش
1 ‭۴۴۳۰۹‬ ‭۱۵۰۲۶‬ فرهنگ اختصارات پزشکی رجب‌نیا‌چناری، محسن، ‏‫۱۳۶۶ -‬ ‭-‬
نشر پرستش
تهران ‭۱۳۹۴.‬
ccu
2 ‭۴۴۴۴۰‬ ‭ ۱۵۰۲۸‬ پرکاربردترین نکات ECG برای پرستاران دهقانی، شعیب، ‏‫۱۳۶۸ -‏‬ ‭-‬
 



جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۸.‬
 



ccu
3 ‭۴۴۶۱۵‬ ‭۱۴۵۳۵‬ اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی با بررسی نکات تشخیصی و درمانی (ویرایش جدید با بازنگری کامل متن) قارونی، منوچهر، ‮‭۱۳۲۸‬ - ‭-‬ کتاب ارجمند، ارجمند تهران ‭۱۳۹۶.‬ ccu
4 ‭۴۴۶۲۲‬ ‭۱۴۶۵۷‬ دارودرمانی بیماری‌های قلبی و عروقی خلیلی، حسین، ‮‭۱۳۵۲‬ - ‭-‬
کتاب ارجمند، ارجمند
تهران ‭۱۳۹۶.‬
ccu
5 ‭۴۴۲۸۱‬ ‭۱۴۵۷۱‬ دستنامه دارویی پرستاران: با تصحیح و مطابقت با داروهای ژنریک ایران به انضمام گیاهان دارویی مهدوی شهری، سیدمسلم، ‮‭۱۳۶۲‬ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
picu
6 ‭۴۴۴۴۱‬ ‭۱۸۹۸۷‬ راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس ویراست بیست و چهارم ‮‭۲۰۱۱‬ ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۶.‬
picu
7 ‭۴۴۴۴۸‬ ‭۱۳۱۴۷‬ درسنامه‌ی پرستاری کودکان وونگ هاکنبری، مریلین ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۴.‬
picu
8 ‭۴۴۶۹۸‬ ‭۱۸۸۶۹‬ مبانی طب کودکان نلسون ‮‭۲۰۱۹‬ مارک‌دنت، کارن ج ‭-‬
آرتین طب
تهران ‭۱۳۹۷.‬
picu
9 ‭۴۳۶۴۷‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج ‭-‬
اندیشه رفیع
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
vip
10 ‭۴۳۷۲۲‬ ‭۱۴۹۱۶‬ اطلس جیبی آناتومی نتر ۲۰۱۹ ه‍ن‍س‍ن‌،‏‫ ج‍ان‌ تی.‬ ؛ ترجمه رضا شيرازی...[و دیگران].
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۷.‬
vip
11 ‭۴۴۳۲۶‬ ‭۱۴۴۵۷‬ اتاق عمل هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
vip
12 ‭۴۴۳۵۸‬ ‭۱۴۴۶۲‬ ارتوپدی هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
vip
13 ‭۴۴۴۰۲‬ ‭۱۴۴۷۷‬ چشم و گوش هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
vip
14 ‭۴۴۴۱۰‬ ‭۱۴۴۷۶‬ مغز و اعصاب هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
vip
15 ‭۴۴۴۴۵‬ ‭۱۳۱۴۷‬ درسنامه‌ی پرستاری کودکان وونگ هاکنبری، مریلین ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۴.‬
vip
16 ‭۴۴۴۴۷‬ ‭۱۳۱۴۷‬ درسنامه‌ی پرستاری کودکان وونگ هاکنبری، مریلین ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۴.‬
vip
17 ‭۴۴۱۵۵‬ ‭۱۳۱۵۷‬ پرستاری سلامت فرد و خانواده حسینی، وحیده، ‮‭۱۳۵۳‬ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‮ ‭۱۳۹۴.‬
اورژانس
18 ‭۴۴۱۵۶‬ ‭۱۵۰۰۵‬ پرستاری سلامت جامعه ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، وح‍ی‍ده‌، ‏‫۱۳۵۳ - ‏ ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۸.‬
اورژانس
19 ‭۴۴۱۵۷‬ ‭۱۴۸۵۳‬ پرستاری و بهداشت محیط حسینی، وحیده، ‮‭۱۳۵۳‬ - ‭-‬
جامعه نگر
تهران  ‭۱۳۹۶.‬
اورژانس
20 ‭۴۴۲۷۵‬ ‭۱۳۴۴۳‬ تریاژ: بر اساس سر فصل‌های مصوب دروس شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی شهدادی، حسین، ‮‭۱۳۵۶‬ - ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
اورژانس
21 ‭۴۴۲۸۷‬ ‭۸۹۹۵‬ پرستاری بهداشت روان باوئر ، باربارابی ؛ ترجمه : کوروش زارع ...[و دیگران ]
جامعه نگر 
تهران  ‭۱۳۸۷.‬
اورژانس
22 ‭۴۴۳۰۸‬ ‭۱۵۰۲۶‬ فرهنگ اختصارات پزشکی رجب‌نیا‌چناری، محسن، ‏‫۱۳۶۶ -‬ ‭-‬
نشر پرستش
تهران ‭۱۳۹۴.‬
اورژانس
23 ‭۴۴۳۲۰‬ ‭۱۴۵۵۱‬ دستنامه‌ی بالینی برونر و سودارث: پرستاری داخلی - جراحی هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
اورژانس
24 ‭۴۴۳۲۱‬ ‭۱۴۴۵۳‬ مفاهیم پایه (فرآیند، بررسی وضعیت، بهداشت، تفکر انتقادی، پرستاری جامعه‌نگر و مبتنی بر شواهد) هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
25 ‭۴۴۳۲۲‬ ‭۱۴۴۵۴‬ مفاهیم بیوفیزیکی و روانی ـ اجتماعی - استرس، پرستاری بین فرهنگی، دیدگاه های ژنتیک، بیماری های مزمن، توانبخشی و سالمندی هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
26 ‭۴۴۳۲۳‬ ‭۱۴۴۵۵‬ مفاهیم و چالش‌های مراقبت از بیمار - درد، آب و الکترولیت، شوک، سرطان و مراقبت پایان عمر هینکل، جنیس ال ‭-‬
 

 

جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۶.‬
 

 

اورژانس
27 ‭۴۴۳۲۵‬ ‭۱۴۴۵۷‬ اتاق عمل هینکل، جنیس ال ‭-‬ جامعه‌نگر تهران  ‭۱۳۹۷.‬ اورژانس
28 ‭۴۴۳۴۰‬ ‭۱۴۴۵۸‬ تنفس و تبادلات گازی هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
29 ‭۴۴۳۵۳‬ ‭۱۴۴۵۹‬ قلب و عروق هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
30 ‭۴۴۳۵۶‬ ‭۱۴۴۶۰‬ خون‌شناسی هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
31 ‭۴۴۳۵۷‬ ‭۱۴۴۶۱‬ ایمونولوژی - ایمنی، ایدز، آلرژی، روماتولوژی و ... هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
32 ‭۴۴۳۵۹‬ ‭۱۴۴۶۲‬ ارتوپدی هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
33 ‭۴۴۳۷۳‬ ‭۱۴۴۶۳‬ گوارش هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۶.‬
اورژانس
34 ‭۴۴۳۸۶‬ ‭۱۴۴۶۴‬ متابولیسم و اندوکرین - کبد، صفرا، دیابت و آندوکرین هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۶.‬
اورژانس
35 ‭۴۴۳۸۷‬ ‭۱۴۴۸۰‬ کلیه و مجاری ادراری هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
36 ‭۴۴۴۰۰‬ ‭۱۴۴۷۹‬ تولید مثل و بیماری‌های پستان هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
37 ‭۴۴۴۰۱‬ ‭۱۴۴۷۸‬ پوست و سوختگی هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۶.‬
اورژانس
38 ‭۴۴۴۰۳‬ ‭۱۴۴۷۷‬ چشم و گوش هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
39 ‭۴۴۴۱۱‬ ‭۱۴۴۷۶‬ مغز و اعصاب هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
40 ‭۴۴۴۱۳‬ ‭۱۴۴۷۵‬ عفونی و اورژانس هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
41 ‭۴۴۴۴۲‬ ‭ ۱۵۰۲۹‬ درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لیفر ل‍ی‍ف‍ر، گ‍ل‍وری‍ا ؛ ترجمه‌ی مهناز سنجری، مهناز شوقی.
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
42 ‭۴۴۴۴۳‬ ‭۱۴۶۵۴‬ پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودرمیک : مرجع اصلی کارشناسی و آمادگی کارشناسی ارشد ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۷.‬
اورژانس
43 ‭۴۴۴۴۴‬ ‭۱۲۱۰۶‬ روش‌های پرستاری اورژانس پرول، جین ا ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۱.‬
اورژانس
44 ‭۴۴۴۶۰‬ ‭۱۲۸۴۶‬ پرستاری بهداشت روان ‮‭۱)‬) : بر اساس آخرین سرفصل دروس مصوب شورای انقلاب اسلامی ‭-‬ ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۳.‬
اورژانس
45 ‭۴۴۴۶۱‬ ‭۱۲۸۸۹‬ پرستاری بهداشت روان ‮‭۲)‬) : بر اساس آخرین سرفصل دروس مصوب شورای انقلاب اسلامی ‭-‬ ‭-‬
جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۳.‬
اورژانس
46 ‭۴۴۴۷۲‬ ‭۱۵۰۳۳‬ درسنامه‌ی جامع ارشد پرستاری بر اساس آخرین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش پزشکی... ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۸.‬
اورژانس
47 ‭۴۴۴۷۶‬ ‭۷۳۲۹‬ خواندن فوری الکتروکاردیوگرام دوبین، دیل، ‮‭۱۹۴۰‬ - ؛ مترجمین: مهرداد رئوفی، رضا موسوی
خسروی 
تهران ‭۱۳۹۱.‬
اورژانس
48 ‭۴۴۴۹۹‬ ‭۱۰۱۴۲‬ اورژانسهای داخلی موسوی ،مهدی، ‮‭۱۳۵۵‬- ‭-‬
کتاب میر 
تهران  ‭۱۳۸۸.‬
اورژانس
49 ‭۴۴۶۹۷‬ ‭۱۸۸۶۹‬ مبانی طب کودکان نلسون ‮‭۲۰۱۹‬ مارک‌دنت، کارن ج ‭-‬
آرتین طب
تهران ‭۱۳۹۷.‬
پاویون
50 ‭۴۴۶۳۹‬ ‭ ۱۵۰۵۲‬ فارماکولوژی برای رشته‌های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌،‏‫ ۱۳۳۵ - ‏ ‭-‬
کتاب ارجمند
تهران ‭۱۳۹۷.‬
جراحی
51 ‭۴۳۶۴۸‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج ‭-‬
اندیشه رفیع
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
52 ‭۴۳۶۶۲‬ ‭۱۴۸۹۹‬ بیماری‌های ریه نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (ریه) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
53 ‭۴۳۶۶۳‬ ‭۱۴۸۹۹‬ بیماری‌های ریه نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (ریه) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
54 ‭۴۳۶۶۴‬ ‭۱۴۸۹۹‬ بیماری‌های ریه نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (ریه) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
55 ‭۴۳۶۶۵‬ ‭۱۴۸۹۹‬ بیماری‌های ریه نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (ریه) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
56 ‭۴۳۶۶۸‬ ‭۱۴۹۰۳‬ دارودرمانی نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (دارودرمانی) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
57 ‭۴۳۶۶۹‬ ‭۱۴۹۰۳‬ دارودرمانی نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (دارودرمانی) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
58 ‭۴۳۶۷۰‬ ‭۱۴۹۰۳‬ دارودرمانی نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (دارودرمانی) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
59 ‭۴۳۶۷۱‬ ‭۱۴۹۰۳‬ دارودرمانی نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (دارودرمانی) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
60 ‭۴۳۶۷۲‬ ‭۱۴۹۰۳‬ دارودرمانی نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (دارودرمانی) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
61 ‭۴۳۶۷۵‬ ‭۱۴۹۰۴‬ بیماری‌های عفونی( باکتریال) نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان(عفونی/ باکتریال) ‭-‬ ؛ ترجمه( به ترتیب حروف الفبا) میثم اخلاق‌دوست...[ و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
62 ‭۴۳۶۷۶‬ ‭۱۴۹۰۴‬ بیماری‌های عفونی( باکتریال) نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان(عفونی/ باکتریال) ‭-‬ ؛ ترجمه( به ترتیب حروف الفبا) میثم اخلاق‌دوست...[ و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
63 ‭۴۳۶۷۷‬ ‭۱۴۹۰۴‬ بیماری‌های عفونی( باکتریال) نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان(عفونی/ باکتریال) ‭-‬ ؛ ترجمه( به ترتیب حروف الفبا) میثم اخلاق‌دوست...[ و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
64 ‭۴۳۶۷۸‬ ‭۱۴۹۰۴‬ بیماری‌های عفونی( باکتریال) نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان(عفونی/ باکتریال) ‭-‬ ؛ ترجمه( به ترتیب حروف الفبا) میثم اخلاق‌دوست...[ و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
65 ‭۴۳۶۷۹‬ ‭۱۴۹۰۴‬ بیماری‌های عفونی( باکتریال) نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان(عفونی/ باکتریال) ‭-‬ ؛ ترجمه( به ترتیب حروف الفبا) میثم اخلاق‌دوست...[ و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
66 ‭۴۳۶۹۷‬ ‭۱۴۸۹۹‬ بیماری‌های ریه نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (ریه) ‭-‬ ؛ ترجمه مرتضی معدنی‌ثانی
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
67 ‭۴۳۷۰۰‬ ‭۱۴۹۱۳‬ بیماری‌های روماتولوژی  نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (روماتولوژی)‬ ‭-‬ ؛ ترجمه پیمان صادقی،‌ مهدیه موسوی‌ترشیزی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
68 ‭۴۳۷۰۱‬ ‭۱۴۹۱۳‬ بیماری‌های روماتولوژی  نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (روماتولوژی)‬ ‭-‬ ؛ ترجمه پیمان صادقی،‌ مهدیه موسوی‌ترشیزی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
69 ‭۴۳۷۰۲‬ ‭۱۴۹۱۳‬ بیماری‌های روماتولوژی  نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (روماتولوژی)‬ ‭-‬ ؛ ترجمه پیمان صادقی،‌ مهدیه موسوی‌ترشیزی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
70 ‭۴۳۷۰۳‬ ‭۱۴۹۱۳‬ بیماری‌های روماتولوژی  نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (روماتولوژی)‬ ‭-‬ ؛ ترجمه پیمان صادقی،‌ مهدیه موسوی‌ترشیزی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
71 ‭۴۳۷۰۴‬ ‭۱۴۹۱۳‬ بیماری‌های روماتولوژی  نلسون ۲۰۲۰ - سوالات ارتقاء و بورد کودکان (روماتولوژی)‬ ‭-‬ ؛ ترجمه پیمان صادقی،‌ مهدیه موسوی‌ترشیزی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
72 ‭۴۳۷۲۸‬ ‭۱۴۹۱۸‬ ‏‫بیماری‌های قلب و عروق نلسون ۲۰۲۰ ‬ ‭-‬ ؛ ترجمه مریم نیکوفر... [و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
73 ‭۴۳۷۲۹‬ ‭۱۴۹۱۸‬ ‏‫بیماری‌های قلب و عروق نلسون ۲۰۲۰ ‬ ‭-‬ ؛ ترجمه مریم نیکوفر... [و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
74 ‭۴۳۷۳۰‬ ‭۱۴۹۱۸‬ ‏‫بیماری‌های قلب و عروق نلسون ۲۰۲۰ ‬ ‭-‬ ؛ ترجمه مریم نیکوفر... [و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
75 ‭۴۳۷۳۱‬ ‭۱۴۹۱۸‬ ‏‫بیماری‌های قلب و عروق نلسون ۲۰۲۰ ‬ ‭-‬ ؛ ترجمه مریم نیکوفر... [و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
76 ‭۴۳۷۳۲‬ ‭۱۴۹۱۸‬ ‏‫بیماری‌های قلب و عروق نلسون ۲۰۲۰ ‬ ‭-‬ ؛ ترجمه مریم نیکوفر... [و دیگران]
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۹.‬
حشمتیه
77 ‭۴۳۷۳۵‬ ‭ ۱۴۹۱۹‬ بیماری‌های گوارش،کبد و پانکراس نلسون ۲۰۲۰ به انضمام سوالات بورد و ارتقا کودکان ‭-‬  ؛ ترجمه نوشین سجادی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
78 ‭۴۳۷۳۶‬ ‭ ۱۴۹۱۹‬ بیماری‌های گوارش،کبد و پانکراس نلسون ۲۰۲۰ به انضمام سوالات بورد و ارتقا کودکان ‭-‬  ؛ ترجمه نوشین سجادی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
79 ‭۴۳۷۳۷‬ ‭ ۱۴۹۱۹‬ بیماری‌های گوارش،کبد و پانکراس نلسون ۲۰۲۰ به انضمام سوالات بورد و ارتقا کودکان ‭-‬  ؛ ترجمه نوشین سجادی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
80 ‭۴۳۷۳۸‬ ‭ ۱۴۹۱۹‬ بیماری‌های گوارش،کبد و پانکراس نلسون ۲۰۲۰ به انضمام سوالات بورد و ارتقا کودکان ‭-‬  ؛ ترجمه نوشین سجادی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
81 ‭۴۳۷۳۹‬ ‭ ۱۴۹۱۹‬ بیماری‌های گوارش،کبد و پانکراس نلسون ۲۰۲۰ به انضمام سوالات بورد و ارتقا کودکان ‭-‬  ؛ ترجمه نوشین سجادی.
اندیشه رفیع
تهران ‭۱۳۹۸.‬
حشمتیه
82 ‭۴۴۲۸۳‬ ‭۱۴۵۷۱‬ دستنامه دارویی پرستاران: با تصحیح و مطابقت با داروهای ژنریک ایران به انضمام گیاهان دارویی مهدوی شهری، سیدمسلم، ‮‭۱۳۶۲‬ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
83 ‭۴۴۲۹۲‬ ‭۱۵۰۲۵‬ تفسیر پیشرفته نوار قلب ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌ نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
حشمتیه
84 ‭۴۴۳۲۴‬ ‭۱۴۴۵۷‬ اتاق عمل هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
85 ‭۴۴۳۲۷‬ ‭۱۴۴۵۷‬ اتاق عمل هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
86 ‭۴۴۳۵۵‬ ‭۱۴۴۵۹‬ قلب و عروق هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
87 ‭۴۴۳۶۰‬ ‭۱۴۴۶۲‬ ارتوپدی هینکل، جنیس ال ‭-‬
 



جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
 



حشمتیه
88 ‭۴۴۴۰۴‬ ‭۱۴۴۷۷‬ چشم و گوش هینکل، جنیس ال ‭-‬ جامعه‌نگر تهران  ‭۱۳۹۷.‬ حشمتیه
89 ‭۴۴۴۱۲‬ ‭۱۴۴۷۶‬ مغز و اعصاب هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
90 ‭۴۴۴۳۹‬ ‭۱۴۷۹۶‬ صفر تا صد تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب): تنها کتاب نوار قلب که به آن احتیاج دارید تالر، مالکوم اس ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران ‭۱۳۹۵.‬
حشمتیه
91 ‭۴۴۴۴۶‬ ‭۱۳۱۴۷‬ درسنامه‌ی پرستاری کودکان وونگ هاکنبری، مریلین ‭-‬
 



جامعه نگر
تهران ‭۱۳۹۴.‬
 



حشمتیه
92 ‭۴۴۵۰۰‬ ‭ ۱۰۴۰۵‬ فارماکولوژی داروهای قلبی ‭-‬ ‭-‬ جهان ادیب تهران ‭۱۳۹۴.‬ حشمتیه
93 ‭۴۴۶۹۱‬ ‭۱۸۸۶۹‬ مبانی طب کودکان نلسون ‮‭۲۰۱۹‬ مارک‌دنت، کارن ج ‭-‬
آرتین طب
تهران ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
94 ‭۴۴۶۹۲‬ ‭۱۸۸۶۹‬ مبانی طب کودکان نلسون ‮‭۲۰۱۹‬ مارک‌دنت، کارن ج ‭-‬
آرتین طب
تهران ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
95 ‭۴۴۶۹۳‬ ‭۱۸۸۶۹‬ مبانی طب کودکان نلسون ‮‭۲۰۱۹‬ مارک‌دنت، کارن ج ‭-‬
آرتین طب
تهران ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
96 ‭۴۴۶۹۴‬ ‭۱۸۸۶۹‬ مبانی طب کودکان نلسون ‮‭۲۰۱۹‬ مارک‌دنت، کارن ج ‭-‬
آرتین طب
تهران ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
97 ‭۴۴۶۹۵‬ ‭۱۸۸۶۹‬ مبانی طب کودکان نلسون ‮‭۲۰۱۹‬ مارک‌دنت، کارن ج ‭-‬
آرتین طب
تهران ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
98 ‭۴۴۶۹۶‬ ‭۱۸۸۶۹‬ مبانی طب کودکان نلسون ‮‭۲۰۱۹‬ مارک‌دنت، کارن ج ‭-‬
آرتین طب
تهران ‭۱۳۹۷.‬
حشمتیه
99 ‭۴۴۲۹۱‬ ‭۱۵۰۲۵‬ تفسیر پیشرفته نوار قلب ‭-‬ ‭-‬
جامعه‌ نگر
تهران ‭۱۳۹۶.‬
درمانگاه
100 ‭۴۴۲۸۲‬ ‭۱۴۵۷۱‬ دستنامه دارویی پرستاران: با تصحیح و مطابقت با داروهای ژنریک ایران به انضمام گیاهان دارویی مهدوی شهری، سیدمسلم، ‮‭۱۳۶۲‬ - ‭-‬
جامعه‌نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
قلب
101 ‭۴۴۳۵۴‬ ‭۱۴۴۵۹‬ قلب و عروق هینکل، جنیس ال ‭-‬
جامعه نگر
تهران  ‭۱۳۹۷.‬
قلب