اخبار مهم
 • برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی
  وبینار کتابدار پژوهشی یکشنبه 27 تیرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد

 • برگزاری کارگاه کتابدار بالینی
  کارگاه کتابدار بالینی چهارشنبه 23 تیرماه برگزار می گردد.

 • دسترسی سامانه مشابهت یاب
  سامانه مشابهت‌یاب مجددا فعال شده و در دسترس قرار گرفته است.

 • دسترسی به پایگاه uptodate
  مشکل دسترسی به پایگاه uptodate برطرف گردید.

 • دسترسی به WOS
  دسترسی به WOS بر قرار گردید.

New Page 1

گزارش سالیانه 1399


 بعلت بیماری کرونا  خدمات دهی دانشجویان اعم ازاستاژر، ماما، پرستار، اینترن، رزیدنت  بصورت همه روزه بوده وهمکاری لازم انجام شده  همجنین کتابها مورد نیاز دانشجویان  بصورت حضوری  به امانت داده وتحویل گرفته شده همجنین کتابهای جدید موردنیاز کتابخانه  ازطریق کتابخانه مرکزی خریداری وتحویل این واحدشده وقفسه های کتابخانه ویراش وبه روزرسانی شده.

لیست کتب خریداری شده فارسی در سال 1399:

رديف
ثبت
مدرک
عنوان
نویسنده
   
 
مترجم
ناشر
محل نشر
سال نشر
1 ‭۴۳۶۴۹‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
2 ‭۴۳۶۵۰‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
3 ‭۴۳۶۵۱‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
4 ‭۴۳۶۵۲‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
 
 
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
5 ‭۴۳۶۵۳‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج ‭-‬ اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
6 ‭۴۳۶۵۴‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
7 ‭۴۳۷۲۳‬ ‭۱۱۷۴۹‬ پرستاری مادران و نوزادان لیفر ‮‭۲۰۱۲‬ لیفر، گلوریا
‭-‬
اندیشه رفیع تهران ‭۱۳۹۲.‬
8 ‭۴۳۷۲۴‬ ‭۱۱۷۴۹‬ پرستاری مادران و نوزادان لیفر ‮‭۲۰۱۲‬ لیفر، گلوریا
‭-‬
اندیشه رفیع تهران ‭۱۳۹۲.‬
9 ‭۴۳۷۲۵‬ ‭۱۱۷۴۹‬ پرستاری مادران و نوزادان لیفر ‮‭۲۰۱۲‬ لیفر، گلوریا
‭-‬
اندیشه رفیع تهران ‭۱۳۹۲.‬
10 ‭۴۳۸۶۶‬ ‭۱۵۰۴۷‬ اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰ تیلور، ‏‫هیو اس.‏‬
 
 
 ؛ مترجمین مائده احمدی دستجردی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۹-‬
11 ‭۴۳۸۶۷‬ ‭۱۵۰۴۷‬ اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰ تیلور، ‏‫هیو اس.‏‬  ؛ مترجمین مائده احمدی دستجردی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۹-‬
12 ‭۴۳۹۷۹‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
13 ‭۴۳۹۸۰‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 
 
 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
14 ‭۴۳۹۸۱‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین  ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
15 ‭۴۳۹۸۷‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 
 
 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
16 ‭۴۳۹۸۸‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین  ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
17 ‭۴۳۹۸۹‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و 
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
18 ‭۴۳۹۹۵‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 
 
 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
19 ‭۴۳۹۹۶‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین  ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
20 ‭۴۳۹۹۷‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 
 
 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
21 ‭۴۴۲۷۲‬ ‭۹۷۳۶‬ پرستاری بهداشت مادران و نوزادن مطابق با سر فصل شورای عالی برنامه ریزی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد وپرسش های چهار گزینه‌ای ضیغمی کاشانی ، ربابه، ‮‭۱۳۲۹‬- ‭-‬ جامعه نگر: سالمی  تهران  ‭۱۳۹۲.‬
22 ‭۴۴۲۷۳‬ ‭۹۷۳۶‬ پرستاری بهداشت مادران و نوزادن مطابق با سر فصل شورای عالی برنامه ریزی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد وپرسش های چهار گزینه‌ای ضیغمی کاشانی ، ربابه، ‮‭۱۳۲۹‬-
‭-‬
جامعه نگر: سالمی  تهران  ‭۱۳۹۲.‬
23 ‭۴۴۶۰۰‬ ‭۱۵۰۴۷‬ اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰ تیلور، ‏‫هیو اس.‏‬
 
 
 ؛ مترجمین مائده احمدی دستجردی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۹-‬
24 ‭۴۴۶۰۱‬ ‭۱۵۰۴۷‬ اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰ تیلور، ‏‫هیو اس.‏‬  ؛ مترجمین مائده احمدی دستجردی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۹-‬
25 ‭۴۴۶۹۹‬ ‭۱۵۰۵۷‬ بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
؛ ترجمه بهرام قاضی‌جهانی
گلبان‌نشر تهران ‭۱۳۹۸-‬
26 ‭۴۴۷۰۰‬ ‭۱۵۰۵۷‬ بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
 
 
؛ ترجمه بهرام قاضی‌جهانی
گلبان‌نشر تهران ‭۱۳۹۸-‬
27 ‭۴۴۷۰۳‬ ‭۱۵۰۵۷‬ بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌ ؛ ترجمه بهرام قاضی‌جهانی گلبان‌نشر تهران ‭۱۳۹۸-‬
28 ‭۴۴۷۰۴‬ ‭۱۵۰۵۷‬ بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
؛ ترجمه بهرام قاضی‌جهانی
گلبان‌نشر تهران ‭۱۳۹۸-‬
29 ‭۴۴۷۰۷‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
30 ‭۴۴۷۰۸‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
31 ‭۴۴۷۰۹‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
 
 
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
32 ‭۴۴۷۱۰‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
33 ‭۴۴۷۱۱‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬ ‭-‬ گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
34 ‭۴۴۷۱۴‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
35 ‭۴۴۷۱۵‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
36 ‭۴۴۷۱۶‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
 
 
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
37 ‭۴۴۷۱۷‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬ ‭-‬ گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
38 ‭۴۴۷۱۸‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
39 ‭۴۴۷۲۱‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
40 ‭۴۴۷۲۲‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
41 ‭۴۴۷۲۳‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
42 ‭۴۴۷۲۴‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
 
 
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
43 ‭۴۴۷۲۵‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬ ‭-‬ گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
44 ‭۴۴۷۲۸‬ ‭ ۱۵۰۵۸‬ ‏‫ORDER زنان، زایمان و مامایی‬ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌اله‏‫، ۱۳۴۰ -‬
‭-‬
پاشا تهران ‭۱۳۹۸.‬
45 ‭۴۴۷۲۹‬ ‭ ۱۵۰۵۸‬ ‏‫ORDER زنان، زایمان و مامایی‬ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌اله‏‫، ۱۳۴۰ -‬
 
‭-‬
پاشا تهران ‭۱۳۹۸.‬
46 ‭۴۴۷۳۱‬ ‭۱۵۰۵۹‬ امتحان‌ یار مباحث بهداشت ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌‏‫، ۱۳۴۳ -‬ ‭-‬ گلبان نشر تهران ‭۱۳۹۹.‬
47 ‭۴۴۷۳۳‬ ‭ ۱۵۰۶۰‬ نوزادان نلسون ۲۰۲۰ ک‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، راب‍رت‌، ‏‫۱۹۵۵ -     م.‏‬
 ؛ ترجمه مژگان مظاهری،آزاده زنوزی
گلبان نشر تهران ‭۱۳۹۸.‬
48 ‭۴۴۷۳۴‬ ‭ ۱۵۰۶۰‬ نوزادان نلسون ۲۰۲۰ ک‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، راب‍رت‌، ‏‫۱۹۵۵ -     م.‏‬
 ؛ ترجمه مژگان مظاهری،آزاده زنوزی
گلبان نشر تهران ‭۱۳۹۸.

 

آمار بازديد این صفحه:

55

تاریخ آخرین بروزرسانی:
جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠