مرکز آموزشی ،درمانی واسعی

فرم سنجش رضایتمندی واحد ام آر آی

با سلام و آرزوی سلامتی

این پرسشنامه جهت تعیین میزان رضایت شما عزیزان از کیفیت خدمات درمانی ( کلینیکی و پاراکلینیکی ) در این مرکز طراحی شده است . لذا خواهشمند است موارد را با دقت خوانده سپس علامت بزنید .
امید است که بتوانیم در راستای بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات به بیماران محترم گام برداریم .
لازم
به ذکر است اطلاعات درج شده در پرسشنامه کاملاً محرمانه خواهد بود . ( نیازی به نوشتن نام نیست مگر آن که خودتان صلاح بدانید )

مشخصات فردی :

تاریخ پذیرش : جنسیت : مرد زن شماره تلفن : (در صورت تمایل)

سن : شغل : وضعیت تأهل : متأهل مجرد

میزان تحصیلات : بی سواد ابتدایی متوسطه دانشگاهی

موارد

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

1- میزان رضایت شما ازنحوه نوبت دهی ( ام آر آی )

2- میزان رضایت شما از طرز برخورد و رفتار پرسنل مربوطه


3- میزان رضایت شما از وضعیت بهداشت و نظافت واحد ام آر آی و دستشوئی ها

4- میزان رضایت شما از کافی و راحت بودن صندلیها و امکانات سالن انتظار

5- میزان رضایت شما از مدت زمان انتظار از پذیرش بیمار تا انجام ام آر آی

6- میزان رضایت شما از مدت زمان انتظار از انجام ام آر آی تا تحویل گزارش تصویر برداری

7- آیا شما اطلاعات کافی درخصوص عکس برداری و آگاه سازی از خطرات تشعشع را از پرسنل دریافت می نمایند ( پمفلت ، دستورالعمل ، توصیه شفاهی و... )

8- میزان رضایت شما از رعایت شئون اسلامی و رعایت احترام به مراجعان

9- میزان رضایت شما از رعایت قانون و عدالت توسط کلیه پرسنل این واحد
10- میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به مشکل یا شکایت از واحد مربوطه