دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

 

دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت تا سال ۱۳۹۶

رسیدن به جامعه اي توسعه یافته كه در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نيازهاي سلامتي خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعيين نمايند،اولويت بندي كنند و براي برآوردن نيازهای در اولویت شان برنامه ريزی و اقدام نمايند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری خود، خانواده، همسالان و جامعه اي را كه در آن زندگي مي كنند، كنترل نمايند و ارتقا دهند.

 

 

 

   دانلود : soall.pdf           حجم فایل 1001 KB