با ما در تماس باشید

آدرس: سبزوار، بلوار شهدای هسته ای، بیمارستان آموزشی درمانی واسعی

تلفن: 13-44651300-051

فکس:44653861-051

کدپستی: 9617747431

پست الکترونیک:waseehospital@medsab.ac.ir

سامانه پیام کوتاه: