مرکز آموزشی ، درمانی واسعی

فرم سنجش رضایتمندی واحد سی تی اسکن
با سلام و آرزوی سلامتی


این پرسشنامه جهت تعیین میزان رضایت شما عزیزان از کیفیت خدمات درمانی ( کلینیکی و پاراکلینیکی ) در این مرکز طراحی شده است . لذا خواهشمند است موارد را با دقت خوانده سپس علامت بزنید .
امید است که بتوانیم در راستای بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات به بیماران محترم گام برداریم .
لازم به ذکر است اطلاعات درج شده در پرسشنامه کاملاً محرمانه خواهد بود . ( نیازی به نوشتن نام نیست مگر آن که خودتان صلاح بدانید )

قبلاً از همکاری شما متشکریم

واحد بهبود کیفیت بیمارستان

مشخصات فردی :

تاریخ پذیرش جنسیت: مذکر مونث شماره تلفن (در صورت تمایل)

میزان تحصیلات : بی سواد ابتدایی متوسطه دانشگاهی

موارد

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

میزان رضایت شما ازنحوه نوبت دهی ( سی تی اسکن )

میزان رضایت شما از طرز برخورد و رفتار پرسنل مربوطه

میزان رضایت شما از وضعیت بهداشت و نظافت واحد سی تی اسکن و دستشوئی ها

میزان رضایت شما از کافی و راحت بودن صندلی ها و امکانات سالن انتظار

میزان رضایت شما از مدت زمان انتظار از پذیرش بیمار تا انجام سی تی اسکن

میزان رضایت شما از مدت زمان انتظار از انجام سی تی اسکن تا تحویل گزارش تصویر برداری

آیا شما اطلاعات کافی درخصوص عکس برداری و آگاه سازی از خطرات تشعشع را از پرسنل دریافت می نمایند ( پمفلت ، دستورالعمل ، توصیه شفاهی و... )

میزان رضایت شما از رعایت شئون اسلامی و رعایت احترام به مراجعان

میزان رضایت شما از رعایت قانون و عدالت توسط کلیه پرسنل این واحد

میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به مشکل یا شکایت از واحد مربوطه