دسترسی سریع
شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

22 دوره ی آموزشی هر خانه یک پایگاه سلامت در 3 حیطه قرار دارد. حیطه ی توانبخشی شامل 3 دوره ی آموزشی 1-پیشگیری از سقوط سالمندان2- مراقبت از پای دیابتی 3- آمزش حرکت در افراد با ناتوانی ناشی از ضایعات نخاعی 4-پیشگیری از مشکلات اسکلتی - عضلانی

   دانلود : brochorsalmandan_.pdf           حجم فایل 10779 KB
   دانلود : brochor_diabet.pdf.pdf           حجم فایل 5546 KB
   دانلود : brochor_nokhie.pdf           حجم فایل 17069 KB
   دانلود : brochor_eskelet-.pdf           حجم فایل 14965 KB