دسترسی سریع
يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

22 دوره ی آموزشی هر خانه یک پایگاه سلامت در 3 حیطه قرار دارد حیطه ی درمانهای اولیه شامل 9 دوره ی آموزشی1-سردرد ناگهانی 2-مسمومیت با منو اکسید کربن (CO) 3- کمک  خواهی از اورژانس 115 4-تروما 5-سوختگی 6-کنترل خونریزی خارجی 7- احیای قلبی فقط با دست8- درد قفسه ی سینه 9-اسهال و استفراغ(کم آبی بدن  اصلاح آب و الکترلیتها)

   دانلود : brochorsardard.pdf           حجم فایل 14784 KB
   دانلود : brochorco.pdf           حجم فایل 5036 KB
   دانلود : brochor115.pdf           حجم فایل 5184 KB
   دانلود : brochor_trauma.pdf           حجم فایل 5554 KB
   دانلود : brochor_sokhteghi.pdf           حجم فایل 6622 KB
   دانلود : brochor_khon.pdf           حجم فایل 8636 KB
   دانلود : brochor_ghalb.pdf           حجم فایل 18777 KB
   دانلود : brochor_ghafse_sine.pdf           حجم فایل 9780 KB
   دانلود : brochor_eshal_va_stafragh.pdf           حجم فایل 26923 KB