دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

سلام جدیدترین اطلاعات آموزشی جهت آموزش گروههای هدف ارسال می گردد.

   دانلود : ساخت_ماسک.pdf           حجم فایل 1865 KB
   دانلود : ravabet_zanashuyi.pdf           حجم فایل 865 KB
   دانلود : masuliat_miansalan.pdf           حجم فایل 621 KB
   دانلود : Healthy_life_style.pdf           حجم فایل 1753 KB
   دانلود : erae_khadamat.pdf           حجم فایل 702 KB
   دانلود : راهنمای_نظافت_اماکن_غیر_درمانی.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : Brief.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : nuration.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : پرسش_و_پاسخ_های_شایع_در_مورد_ویروس_کورونا.pdf           حجم فایل 718 KB
   دانلود : تظاهرات_گوارشی_بیماری_کووید_.pdf           حجم فایل 1026 KB
   دانلود : نسخه_اول_دستورالعمل_نظام_مرا.pdf           حجم فایل 3276 KB
   دانلود : آسم_و_کووید19_ویژه_بیماران_و_خ.pdf           حجم فایل 482 KB
   دانلود : آسم_و_کووید19_و.pdf           حجم فایل 391 KB
   دانلود : نفت_و_گاز.pdf           حجم فایل 2320 KB
   دانلود : نانوایی_.pdf           حجم فایل 2335 KB
   دانلود : میادین_میوه.pdf           حجم فایل 2419 KB
   دانلود : مهدکودک.pdf           حجم فایل 2478 KB
   دانلود : معاینه_فنی_.pdf           حجم فایل 2402 KB
   دانلود : معادن.pdf           حجم فایل 2503 KB
   دانلود : مساجد.pdf           حجم فایل 2529 KB
   دانلود : مراکز_ورزشی_و_استخر.pdf           حجم فایل 2529 KB
   دانلود : مراکز_نظامی.pdf           حجم فایل 2675 KB
   دانلود : مدارس.pdf           حجم فایل 2449 KB
   دانلود : گرمخانه.pdf           حجم فایل 2596 KB
   دانلود : کیوسک_موادغذایی.pdf           حجم فایل 3439 KB
   دانلود : کیوسک_مطبوعاتی.pdf           حجم فایل 2407 KB
   دانلود : کشتارگاه.pdf           حجم فایل 2365 KB
   دانلود : قالیبافی_.pdf           حجم فایل 2357 KB
   دانلود : فروشگاه_گوشت.pdf           حجم فایل 2616 KB
   دانلود : فروشگاه_زنجیره_ای_غذایی.pdf           حجم فایل 2520 KB
   دانلود : صنایع_کوچک.pdf           حجم فایل 2441 KB
   دانلود : صنایع_دارو.pdf           حجم فایل 2407 KB
   دانلود : صنایع_تولیدی_خوراکی_و_آشامیدنی_.pdf           حجم فایل 2506 KB
   دانلود : شهرک_صنعتی_.pdf           حجم فایل 2426 KB
   دانلود : سینما_و_تئاتر.pdf           حجم فایل 2470 KB
   دانلود : خواروبارفروشی.pdf           حجم فایل 2585 KB
   دانلود : خبرنگاری_.pdf           حجم فایل 2405 KB
   دانلود : تهیه_و_توزیع_غذایی.pdf           حجم فایل 2917 KB
   دانلود : پروژه_های_عمرانی_.pdf           حجم فایل 2760 KB
   دانلود : آرایشگاه_.pdf           حجم فایل 2407 KB
   دانلود : آب_و_فاضلاب.pdf           حجم فایل 2349 KB