فرم اعلام خدمات قابل ارائه در میز خدمت الکترونیک
 عنوان خدمت
 *  شناسه خدمت
 
 نوع خدمت    مخاطبین *  
 مدارک لازم
   هزینه خدمات
    پرداخت الکترونیک 
 نشانی وبگاه    شماره تماس   ایمیل ارتباطی
 
 قوانین و مقررات بالادستی  

  مراحل ارائه خدمت  *  شرح خدمت
 *  نحوه ارائه خدمت
 *
 مستندات ضمیمه (شامل شناسنامه خدمت، فرایند و فلوچارت خدمت، فرم های موردنیاز)  
 کد امنیتی
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*