بیمه های طرف قرارداد

1.      خدمات درمانی (شامل کارمندان دولت، روستایی، کمیته امداد، اتباع بیگانه، زندانیان، سایر اقشار، ایرانیان و سلامت همگانی)

2.      تامین اجتماعی

3.      نیروی مسلح

4.      تعاون

5.      بانک ملی

6.      شرکت نفت

7.      تجارت

8.      سپه

9.      نوین

10. کارآفرین

11. دی

12. سرمد (بانک صادرات)

13. پارسیان

14. صدا و سیما

 15.سینا

16.آتیه سازان حافظ

17. دانا