دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

 آمارنتایج کلرسنجی آب آشامیدنی شهری(6/11)
 شهرستان  *
 مرکز/پایگاه  *
 دوره گزارش دهی
 *
 جمعیت  
 تعدادمنابع آب
 *
 تعداد منابع آب که کلرزنی می شود  *
 تعدادمواردکلرسنجی
 *
 تعدادمواردصفرکلرسنجی  *

سایر موارد نامطلوب کلرسنجی

 *

کل موارد نمونه برداری میکروبی

*

تعداد موارد نامطلوب میکروبی

 *

تعداد نمونه برداری شیمیایی

 *
 نام ونام خانوادگی تکمیل کننده فرم
 *
کد امنیتی  لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*