سیاست های اصلی(main policies)مرکز آموزشی درمانی امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار

 

ردیف

سیاست ها

ذینفعان کلیدی

MP1

بهبود مستمر امکانات رفاهی مرکز بمنظور تامین حداکثر رفاه برای مراجعین

بیماران،همراهان، مراجعین

MP2

رسیدگی بموقع و شفاف به شکایات،انتقادات و پیشنهادات مراجعین و کارکنان با استفاده از روشهای مختلف بمنظور برقراری ارتباط مستمر با مراجعین و کارکنان و استفاده از بازخوردهای آنها در ارتقاء خدمات

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

MP3

ارائه خدمات درمانی تشخیصی بطور مستمر،ایمن ،مطلوب و بدون توجه به 10571مسائل نژادی،قومی،مذهبی،ملی برای گیرندگان خدمت بخصوص گروههای آسیب پذیر و جمعیتهای در معرض خطر

بیماران،همراهان، مراجعین

MP4

ایجاد تعامل سازنده با سازمانهای بیمه گر بمنظور تحقق کامل درآمدها و جلوگیری از کسورات و همچنین انعکاس موارد به دانشگاه جهت پیگیری

سازمانهای بیمه گر، امور مالی

MP5

تعامل سازنده با کارشناسان ستادی دانشگاه بمنظور بهره گیری از نظرات مشورتی و تسهیل روابط برون بخشی و رفع مشکلات مرکز

مسئولین واحدها

MP6

تامین و خرید دارو از طریق نظام دارویی و فارماکوپه دارویی مرکز

بیماران،همراهان، مراجعین

MP7

افزایش مراجعین با برقراری کلینیک ویژه

بیماران،همراهان، مراجعین

MP8

توجه ویژه در انتخاب پیمانکاران و نحوه عملکرد واحدها/فعالیتهای برون سپاری شده مطابق مقررات سازمان

پیمانکاران

MP9

افزایش یا کاهش پذیرش بیماران الکتیو

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

MP10

ترویج فرهنگ بیمار محوری و الویت بخشیدن به ایمنی بیماران

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

MP11

ترویج فرهنگ گزارش خطا بنحویکه کارکنان بدون هیچ واهمه ای خطا ها را بمنظور برنامه ریزی جهت کاهش احتمال تکرار وقوع آنها گزارش نمایند

کارکنان

MP12

آموزش مستمر کارکنان بمنظور کسب توانمندیهای لازم برای انجام امور محوله

کارکنان

MP13

توسعه و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین سیر ارتقاء شغلی بر اساس اصول و موازین وزارت بهداشت

تیم رهبری و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی

MP14

استفاده از تمامی راهکارهای ممکن بمنظور انگیزش کارکنان جهت ارتقای روحیه ی آنها و ایجاد حس تعلق سازمانی

کارکنان ، مسئولین واحدها

MP15

جذب نیروی طرحی معادل تعداد نیروهای خارج شده از طرح یا جذب بر اساس نیاز سنجی هر واحد

کارکنان ، مسئولین واحدها

MP16

حمایت کامل از سازمانهای مردم نهاد و تسهیل امکان حضور آنها در عرصه ی خدمت رسانی به بیماران

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

MP17

تشکیل مجمع خیرین ، برنامه ریزی و نظارت بر جذب کمک های مردمی بصورت متمرکز

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز

MP18

مدیریت کاهش هزینه ها با رعایت حقوق گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت در حوزه های مختلف درمانی

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

MP19

افزایش درآمد مرکز با استفاده صحیح از منابع(نیروی انسانی،فضای فیزیکی،تجهیزات و ...)

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

MP20

ترویج فرهنگ صرفه جویی و استفاده صحیح از منابع

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب