دسترسی سریع
يکشنبه ١٣ فروردين ١٤٠٢

ردیف موضوع نتیجه رای کمیسیون
1 تصمیم در خصوص تبدیل وضعیت فعالیت داروخانه دکتر سنگ سفیدی از روزانه به شبانه روزی موافقت
2 بررسی تشخیص صلاحیت فنی خانم دکتر نفیسه جنت آبادی موافقت
3 بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست داروخانه دکتر ... موافقت

   دانلود : نتیجه رای کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها.pdf           حجم فایل 15 KB