آموزش پرسنل درخصوص تالاسمي

        

تالاسمی

    •تالاسمی وپروتکل درمانی

    •دستورالعمل اوسورال

    •پیوندمغزاستخوان وخون بندناف دربیماران مبتلابه تالاسمی ماژور

    •طحال      

    •فیلترلکوسیت

 

 

امتیازدهی

روز جهانی کلیه
22 اسفند روز جهانی کلیه
 ٠٩:٤٢ - چهارشنبه ١٤ اسفند ١٣٩٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>