• انتخاب فناوران برتر جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1395
  انتخاب فناوران برتر جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال 1395

 • برگزاری سه کارگاه آموزشی در آذرماه سال جاری توسط مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD)
  برگزاری سه کارگاه با عناوین: 1- تحلیل قدرت آماری، 2- نگارش علمی صریح و موفق، 3- مرور سیستماتیک و متاانالیز و کاربردهای GRADE در تدوین راهنماهای بالینی

 • نحوه انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر سال 1395
  نحوه انتخاب و معرفی پژوهشگران برتر سال 1395

 • آغاز ثبت نام و ارسال آثار پژوهشی داوطلبان شرکت در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
  ثبت نام از داوطلبان بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از یکشنبه 10 مرداد ماه شروع و تا پایان وقت اداری شنبه 10 مهر ماه 1395 ادامه خواهد داشت.

 • فراخوان پنجمین کنگره بین المللی "سلامت مبتنی بر شواهد"
  برگزاری پنجمین کنگره بین المللی سلامت مبتنی بر شواهد در 19-17 آذرماه 1395