بسمه تعالی

مشارکت در طرح "پایش عوامل تغذیه ای تاثیر گذار بر سلامت"

(ویژه کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)

 

این طرح به منظور رصد عوامل تغذیه ای تاثیرگذار بر سلامت افراد طراحی شده است.

هدف اصلی طرح: شناسایی عوامل خطر بروز بیماری ها، نقش عوامل محیطی و ژنتیک در بروز بیماری های مزمن، قلب و عروق و سرطان ها.

جزییات اجرای طرح:

این طرح متشکل از دو فاز به هم پیوسته است. فاز اول: شامل ارزیابی تمامی پرسشنامه ها و روش های رصد و جمع آوری اطلاعات سلامت افراد می باشد. نتایج حاصل از اجرای فاز اول طرح به مجریان طرح و مسئولین دانشگاه کمک خواهد کرد تا بهترین روش رصد و جمع آوری اطلاعات را شناسایی کنند. فاز دوم: با راه اندازی سامانه های رصد سلامت، اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری افراد، به طور دوره ای و منظم جمع آوری شده و سعی می شود که پروفایل سلامت شرکت کنندگان در طرح، به طور مداوم به روز و از اطلاعات جمع آوری شده در راستای شناخت بهتر در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن در سطح فردی استفاده گردد.

دانشجویان و دانش آموختگانی که تمایل به همکاری با این طرح دارند؛ ابتدا بایستی با پر کردن فرم زیر در طرح ثبت نام نمایند. مجریان طرح سپس از طریق ایمیل و همچنین از طریق کمیته دانشجویی دانشگاه، پرسشنامه های مربوط به طرح را جهت پرکردن برای آنها ارسال می نمایند. در این طرح دو نوع پرسشنامه وجود دارد و افراد شرکت کننده هر دو پرسشنامه را می بایست پرنمایند. پرسشنامه ای که مورد ارزیابی قرار میگیرد "پرسشنامه استاندارد بسامد خوراکی" می باشد. این پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد مواد غذایی و نحوه مصرف آنها است که جهت ارزیابی وضعیت تغذیه از منظر سلامت استفاده می شود.

 

 

نکات مهم:

- مشارکت در این طرح داوطلبانه بوده واین مشارکت در هرزمان میتواند با درخواست شرکت کننده قطع و یا میزان مشارکت وی کمترگردد. قطع همکاری با طرح در هر زمان و تحت هر شرایطی جزو حقوق شرکت کنندگان می باشد.

- اطلاعاتی که در موقع ثبت نام و یا بعد از آن در اختیار مجریان طرح قرار داده می شود به صورت کاملا محرمانه بررسی و نگهداری می گردد و جز با اجازه کتبی افراد شرکت کننده در طرح، به هیچ عنوان در اختیارشخص یا سازمان دیگری قرار داده نمی شود.

چه کسانی میتوانند در طرح شرکت کنند؟

کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در هر مقطع تحصیلی

مزایای شرکت کنندگان در طرح:

1 . در صورت تمایل و درخواست فرد شرکت کننده، اطلاعات بسامد خوراکی آنان، توسط متخصصین تغذیه طرح آنالیز تغذیه ای شده و یک نسخه از نتایج نهایی در اختیار شرکت کننده قرار میگیرد. این امر داوطلبانه است و در صورت درخواست فرد شرکت کننده ارائه خواهد شد.

2. به افرادشرکت کننده در این طرح، گواهی کتبی مشارکت در طرح اهدا خواهد شد.

 


برای دسترسی به فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید.