• امتیاز پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 94
  امتیاز پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 94

 • کارگاه عملی مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع
  کارگاه عملی مبانی مالکیت فکری و ثبت اختراع

 • جشنواره پژوهش و فناوری
  جشنواره پژوهش و فناوری/ تقدیر از پژوهشگران برتر

 • دسترسی آزمایشی مجموعه مجلات ناشر BMJ
  دسترسی آزمایشی مجموعه مجلات ناشر BMJ

 • پیام معاون تحقیقات و فناوری به مناسبت هفته پژوهش
  پیام معاون تحقیقات و فناوری به مناسبت هفته پژوهش