• کارگاه منطقه ای مرورهای ساختارمند کاکرین در سطح کلان منطقه 9 آمایشی برگزار شد

 • مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه موفق به کسب رتبه هفتم کشوری شد
  ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشوردر سال جاری

 • نتایج ارزیابی عملکرد حوزه فناوری و رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1396
  نتایج ارزیابی عملکرد حوزه فناوری و رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1396

 • برگزاری کارگاه نگارش پروپوزال استاندارد در پژوهش های فناوری سلامت مطابق الگوی انستیتوی ملی سلامت آمریکا (NIH)
  ثبت نام برگزاری کارگاه نگارش پروپوزال استاندارد در پژوهش های فناوری سلامت مطابق الگوی انستیتوی ملی سلامت آمریکا (NIH)

 • ابلاغیه درج صحیح و کامل وابستگی سازمانی و آدرس دانشگاهی در Affliation مقالات
  ابلاغیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص درج صحیح و کامل وابستگی سازمانی و آدرس دانشگاهی در Affliation مقالات