• کارگاه منطقه ای مرورهای ساختارمند کاکرین
  کارگاه منطقه ای دو روزه تحت عنوان "مرورهای ساختارمند کاکرین(مقدماتی) "

 • کارگاه کتابدار بالینی (Clinical Liberian) ویژه ی اعضای هیات علمی

 • تاریخچه مطالعاتی دانشمندان
  تاریخچه مطالعاتی دانشمندان

 • لوگو مرکز تحقیقات
  لوگو مرکز تحقیقات

 • معرفی
  لیشمانیوز از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که در اغلب نقاط دنیا به ویژه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیده می شود. گستردگي بيماري در تمام قار ه هاي جهان به جز استراليا مشهود است.این بیماری به عنوان یکی از معضلات بهداشتی، به شکل ضایعات پوستی (سالک)، پوستی – مخاطی (اسپوندیا) و احشایی (کالاآزار) مشاهده می شود.ايران يكي از ده كشور در جهان است كه بيشترين موارد بيماري ليشمانيوز جلدي در آن گزارش میگردد