دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦

دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش


سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6 کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

EDC@medsab.ac.ir