• ارتقای رتبه اچ ایندکس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  دکتر امید غلامی، مدیر محترم پژوهش ضمن اعلام این خبر، گفت: اچ ایندکس معیاری جهت ارزیابی توانمندی علمی پژوهشگران، سازمانها و کشورهاست که نقش و توانمندی آنها در پیشرفت علم را نشان میدهد. این شاخص توسط پایگاههای استنادی بین المللی از جمله WOS، اسکوپوس و گوگل اسکالر نشان داده میشود.

 • کارگاه ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت
  کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت توسط جناب آقای رحیم اکرمی در تاریخ 13 اسفند ماه 1396 در مکان پردیس دانشگاه علوم پزشکی، بلوک B، سالن کنفرانس از ساعت 8 الی 12:15 برگزار می گردد.

 • کارگاه منطقه ای مرورهای ساختارمند کاکرین در سطح کلان منطقه 9 آمایشی برگزار شد

 • مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه موفق به کسب رتبه هفتم کشوری شد
  ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشوردر سال جاری

 • نتایج ارزیابی عملکرد حوزه فناوری و رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1396
  نتایج ارزیابی عملکرد حوزه فناوری و رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1396