معرفی کارکنان
سمت مدیر توسعه و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: مهدی بازقندی
تلفن تماس: 05144011036
فکس: 05144238012
سمت کارشناس مسئول ارزشیابی، جذب و استخدام
 
نام و نام خانوادگی: حجت اله گردانی
تلفن تماس: 44011055
سمت کارشناس مسئول مهندسی سازمان و مشاغل
 
نام و نام خانوادگی: علی تازه گل
تلفن تماس: 05144011092
سمت کارشناس امور بازنشستگی
 
نام و نام خانوادگی: مرتضی عظیم نژاد
تلفن تماس: 05144011095
سمت کارگزین
 
نام و نام خانوادگی: سکینه شم آبادی
تلفن تماس: 05144011027
سمت کارگزین امور مرخصی

نام و نام خانوادگی: اکرم فیروزفر
تلفن تماس: 05144011027
سمت کارشناس استخدام و جذب
 
نام و نام خانوادگی: فائزه سادات دلقندی ثانی
تلفن تماس: 05144011057
سمت کارشناس طرح نیروی انسانی
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه جعفری ثقیه
تلفن تماس: 05144011064
سمت کارگزین هیأت علمی
 
نام و نام خانوادگی: زهرا اصغری
تلفن تماس: 05144011029
سمت کارگزین هیأت علمی
 
نام و نام خانوادگی: زهرا بنقنی معصومی
تلفن تماس: 05144011057
سمت کارشناس آموزش کارکنان
 
نام و نام خانوادگی: محمود آیتی نسب
تلفن تماس: 05144011088
سمت کارشناس آموزش کارکنان
 
نام و نام خانوادگی: اکرم حسین پور
تلفن تماس: 05144011088
سمت کارشناس مهندسی مشاغل
 
نام و نام خانوادگی: مریم دولت آبادی
تلفن تماس: 05144011093
سمت کارشناس حقوق و مزایا
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه کلاته سیفری
تلفن تماس: 05144011056
سمت کارشناس حقوق و مزایا
 
نام و نام خانوادگی: ابوذر برقبانی
تلفن تماس: 05144011095
سمت کارشناس حقوق و مزایا
 
نام و نام خانوادگی: علیرضا شریعتی مهر
تلفن تماس: 05144011018
سمت کارشناس آمار و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: حجت کریمی
تلفن تماس: 05144011018
سمت متصدی امور دفتری و بایگانی

نام و نام خانوادگی: حسین عابدی
تلفن تماس: 05144011079
سمت متصدی امور دفتری
 
نام و نام خانوادگی: محسن جلینی
تلفن تماس: 44011079
سمت متصدی امور دفتری و بایگانی
 
نام و نام خانوادگی: معظم یحیی آبادی
تلفن تماس: 05144011079
سمت متصدی امور دفتری و بایگانی
 
نام و نام خانوادگی: بتول بلوچ کلاته عربی
تلفن تماس: 05144011078

برنامه زمان‌بندی مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (جام رمضان ویژه خواهران)
مسابقات والیبال کارکنان علوم پزشکی سبزوار (جام رمضان ویژه خواهران)
 ١٢:٠٦ - دوشنبه ٢١ خرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتصاب سرپرست شبکه بهداشت و درمان جوین
با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سرپرست شبکه بهداشت و درمان جوین منصوب شد.
 ١٠:٢٢ - يکشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامه زمان‌بندی مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
برنامه زمان‌بندی مسابقات والیبال کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که از روز جمعه مورخه 1397/03/18 شروع و به شرح جدول ذیل ادامه دارد.
 ١٠:١٣ - يکشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

قهرمانی تیم معاونت آموزشی در مسابقات فوتسال جام رمضان
قهرمانی تیم معاونت آموزشی در مسابقات فوتسال جام رمضان
 ٠٧:٤٣ - يکشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز جام رمضان (آقایان)
نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز جام رمضان (آقایان)
 ١٣:٢٥ - دوشنبه ٧ خرداد ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>