شنبه ١٨ مهر ١٣٩٤
 • اعطاء اعتبار نامه های اعضاء چهارمین هیئت مدیره نظام پرستاری سبزوار
  جلسه مشترک ریاست دانشگاه با اعضاء چهارمین هیئت مدیره نظام پرستاری سبزوار روز گذشته (سه شنبه) در محل سالن اجلاس برگزار شد .

 • کلینیک ویژه
  راه اندازی کلینیک ویژه

 • بررسی فرایندهای اورژانس هوایی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  در جلسه ای که در محل معاونت درمان برگزار شد درمورد محل دائمی استقرار و آشیانه بالگرد اورژانس هوایی بحث و تبادل نظر شد.

 • برگزاری اولین جلسه کمیته همسوئی بیمه ها در محل معاونت درمان
  در راستای اهداف استراتژیک معاونت درمان ، اولین جلسه کمیته همسوئی بیمه ها برگزار شد.

البوم تصاویر