يکشنبه ١٢ بهمن ١٣٩٣
   
  • جراحی قلب باز در بیمارستان واسعی
    انجام 20 عمل جراحی قلب باز موفقیت‌آمیز در مرکز آموزشی درمانی واسعی

  • 12بهمن آغاز دهه فجر و خاطره استقبال تاريخی از امام خمينی(ره)‌ گرامی باد
    12بهمن آغاز دهه فجر و خاطره استقبال تاريخی از امام خمينی(ره)‌ گرامی باد

  • کلینیک ویژه
    راه اندازی کلینیک ویژه

  • جراحی قلب باز در بیمارستان واسعی

البوم تصاویر