• کارگاه آموزشی، توجیهی استانداردهای ایزو با حضور مدیران دانشگاه وادارات دست اندرکار شهرستان برگزار شد

  • کارگاه منطقه ای مرورهای ساختارمند کاکرین
    کارگاه منطقه ای دو روزه تحت عنوان "مرورهای ساختارمند کاکرین(مقدماتی) "

  • بازدید مهندس عقیلی کارشناس ارشد اداره بیماریهای منتقله از آب و غذا مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از سبزوار
    این بازدید جهت بررسی عملکرد و فعالیت های صورت گرفته توسط معاونت بهداشتی در راستای مدیریت پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا در مجموعه دانشگاه صورت گرفت.

  • جلسه آموزشی تغذیه درشبکه بهداشت ودرمان جغتای
    به مناسبت بسیج ملی تغذیه با شعار "چاقی یا سلامتی ، انتخاب با شماست " جلسه آموزشی با همکاری شبکه بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش جغتای درسالن 9 دی برگزار شد.

  • برگزاری شورای مدیران معاونت بهداشتی دانشگاه

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات