• حمایت از طرح ها و پایان نامه ها
  حمایت از طرح ها و پایان نامه ها

 • کارگاه اخلاق در انتشارات علمی
  کارگاه اخلاق در انتشارات علمی

 • فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان
  مرکز تحقیقات سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آمادگی خویش را جهت حمایت از طرح­های تحقیقاتی مرتبط، در قالب اعطای گرنت به اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران گرامی دانشگاه، اعلام می­دارد.

 • بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
  به استحضار اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ،پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و سایر واحدهای وابسته ، می رساند

 • نخستین فستیوال ایده بازار فناوری سلامت
  فراخوان نخستین فستیوال ایده بازار فناوری سلامت