چاپ        ارسال به دوست

کارگاه آموزشی "آسیب شناسی سبک زندگی"ویژه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

کارگاه آموزشی "تحلیل فرایند تغییرات کارکردی و ساختاری زنان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی" با تدریس آقای دکتر رمضانی، استاد جامعه شناسی دانشگاه حکیم سبزواری، ویژه پرسنل معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت که مطابق اطلاعیه قبلی ثبت نام کرده اند، ساعت 11:30 دوشنبه 96/4/19 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار می شود.

تاکید می شود این کارگاه مختص همکاران معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت که قبلا ثبت نام کرده اند می باشد (مطابق با لیست زیر) و گروههای بعدی کارگاه برای سایر همکاران متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

کبری استاجی پایگاه غیرضمیمیه شماره یک(مرکز دکتر غنی) معاونت بهداشتی
آزاده اکبری یزدی پزشک معاونت بهداشتی
فاطمه عسکری کارشناس بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
فاطمه عسکری کارشناس بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
سید احمد  علیکی  کارشناس آموزش سلامت  معاونت بهداشتی
نیره اکرمی سبزوار مراقب سلامت معاونت بهداشتی
حسین میرزایی بهورز معاونت بهداشتی
سمیه دارینی ماما معاونت بهداشتی
عاطفه اسدی پزشک مرکز دکترغنی معاونت بهداشتی
زهره دهقان زاده کارشناس بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
زهره دهقان زاده کارشناس بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
نرجس هویدامنش کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی
اشرف جمال ابادی کاردان خانواده معاونت بهداشتی
فاطمه بروغنی ماما معاونت بهداشتی
طاهره حاجی شمسایی کاردان خانواده معاونت بهداشتی
محبوبه  صفار سبزوار  مربی مامایی معاونت بهداشتی
محبوبه  صفار سبزوار  مربی مامایی معاونت بهداشتی
فاطمه رعنایی نسب کارشناس بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
نسرین رئوفی فر ماما معاونت بهداشتی
نسرین رئوفی فر ماما معاونت بهداشتی
نجمه سبزواری مراقب سلامت معاونت بهداشتی
فاطمه علی ابادی مراقب سلامت معاونت بهداشتی
مینا بهجتی  کارشناس بهداشت معاونت بهداشتی
اکرم سعادتمند بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
فاطمه  شاره بهورز معاونت بهداشتی
اعظم شهرایینی بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
مهدی برآبادی روابط عمومی معاونت بهداشتی
مهدی برآبادی روابط عمومی معاونت بهداشتی
سید محمد  طبسی کارشناس بهداشتی مرد معاونت بهداشتی
فاطمه  حسینی بهورز معاونت بهداشتی
خدیجه یوسفی کلاته ساداتی بهورز معاونت بهداشتی
طاهره حاجی شمسایی کاردان  بهداشت  خانواده معاونت بهداشتی
طیبه عسکرزاده بهورز معاونت بهداشتی
مریم مهرآبادی ماما معاونت بهداشتی
مریم مهرآبادی ماما معاونت بهداشتی
شهناز الهامی پذیرش معاونت بهداشتی
زهرا زحمتکش بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
الهه قبادی کاردان بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
سیده معصومه  حسینی زارع کارشناس آزمایشگاه معاونت بهداشتی
سیده معصومه  حسینی زارع کارشناس آزمایشگاه معاونت بهداشتی
فاطمه  خسروی کارشناس آزمایشگاه معاونت بهداشتی
مینا بهجتی پور بهداشت خانواده معاونت بهداشتی
اعظم  برغمدی بهداشت عمومی معاونت بهداشتی
اعظم  برغمدی بهداشت عمومی معاونت بهداشتی
فاطمه  خیرآبادی روانشناس معاونت بهداشتی
مهناز عنایتی بهداشت عمومی معاونت بهداشتی
زهره  داورزنی بهداشت عمومی معاونت بهداشتی
طاهره صبور ماما معاونت بهداشتی
فرزانه سعادت طلب کارشناس بهداشت معاونت بهداشتی
معصومه سلیمی کارشناس بهداشت معاونت بهداشتی
فرنگیس سیدابادی کاردان بهداشت معاونت بهداشتی
موسی برزویی مسئول مدارک پزشکی معاونت بهداشتی
ابراهیم بازقندی دندانپزشک معاونت بهداشتی
حمید  صفایی بخش دندانپزشک معاونت بهداشتی
اکرم محمودی باغخیراتی کارشناس بهداشت عمومی معاونت بهداشتی
حسین زرقانی کاردان بهداشت معاونت بهداشتی
شیما السادات صانعی کارشناس کنترل مواد غذایی معاونت بهداشتی
صدیقه عرفانی نیک بهورز معاونت بهداشتی
علی کرابی پزشک معاونت بهداشتی
اقدس پرویزی کارشناس بهداشت پرستاری و مامایی معاونت بهداشتی
اقدس پرویزی کارشناس بهداشت پرستاری و مامایی معاونت بهداشتی
ام البنین محمدی کارشناس بهداشت عمومی معاونت بهداشتی
فاطمه زهرا اودرون بهورز معاونت بهداشتی
زهرا کرابی بهورز معاونت بهداشتی
خدیحه شکیبا جو بهورز معاونت بهداشتی
طاهره سنگ سفیدی بهورز معاونت بهداشتی
طیبه احمد ابادی بهورز معاونت بهداشتی
رضا کرابی بهورز معاونت بهداشتی
طیبه مناقبی کارشناس ماما معاونت بهداشتی
فهیمه سادات حسینی ماما شبکه داورزن
فهیمه سادات حسینی ماما شبکه داورزن
هما شهابی کاسب مدارک پزشکی شبکه داورزن
ملیحه جناتی نیا بهیار شبکه داورزن
ملیحه جناتی نیا بهیار شبکه داورزن
زهره  برزویی ماما شبکه داورزن
کبری حسن زاده بهداشت خانواده شبکه داورزن
خاتون خسروابادی بهورز شبکه داورزن
محمد شهرابادی بهداشت محیط شبکه داورزن
سید محسن انصاری یگانه کارشناس بهداشت محیط شبکه شبکه داورزن
زهره مهری بهورز شبکه داورزن
آزاده مهری بهورز شبکه داورزن
مریم حسامی زاده بهورز زن شبکه داورزن
اذر نوروزیان بهورز زن شبکه داورزن
راضیه چشمی بهورز شبکه داورزن
سمیرا چشمی بهورز شبکه داورزن
اعظم مقیسه بهورز شبکه داورزن
اسماعیل حسین ابادی بهورز شبکه داورزن
حسن  قدوسی نیا بهیار شبکه خوشاب
اعظم عزیزی دستیار دندانپزشک شبکه خوشاب
فاطمه بنقنی علیخانی مراقب سلامت شبکه خوشاب
مهدی  ایزی بهیار شبکه خوشاب
عاطفه سیدآبادی کارشناس بهداشت عمومی شبکه جوین
راضیه جغتایی کارشناس آمار شبکه جغتای
صفیه ذوقی طلب بهورز شبکه جغتای
علی اکبر عباس آبادی بهورز شبکه جغتای
شهربانو خداشاهی بهورز شبکه جغتای
فاطمه خداشاهی بهورز شبکه جغتای
طیبه ریواده بهورز شبکه جغتای
کبری فشانجردی بهورز شبکه جغتای
رقیه شاه قلی بهورز شبکه جغتای
طاهره عباس آبادی بهورز شبکه جغتای


٠٩:٠٠ - چهارشنبه ١٤ تير ١٣٩٦    /    شماره : ٦٦٧٢    /    تعداد نمایش : ١١٠٢


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: