• هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی تهران

  • برگزاری کارگاه قرآن پژوهی و طب توسط کمیته تحقیقات دانشجویی

  • مراسم تکریم ومعارفه ی مدیر جدید پژوهش دانشگاه برگزار شد

  • دعوت از همکاران جهت نظارت در اجرای طرحهای تحقیقاتی
    دعوت کمیته ی اخلاق معاونت تحقیقات و فناوری از اساتید و همکاران گرامی که مایلند در امر نظارت بر اجرای طرحها فعالیت داشته باشند.

  • جذب پزشک مرد در برنامه دستیار پژوهش (طرح نیروی انسانی)
    موافقت وزارت محترم بهداشت و درمان با جذب 10 پزشک مرد در برنامه دستیار پژوهش (طرح نیروی انسانی) در سال 96