• بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
  به استحضار اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ،پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و سایر واحدهای وابسته ، می رساند

 • جذب دستیار پژوهشی در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان
  جذب دستیار پژوهشی در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

 • فراخوان جذب طرح هیات علمی
  فراخوان جذب طرح هیات علمی

 • روز شمار سالمندی
  روز شمار سالمندی

 • هفته ملی سالمندان با شعار "نه علیه تبعیض سنی" گرامی باد.
  هفته ملی سالمندان با شعار "نه علیه تبعیض سنی" گرامی باد.