منو اصلی


 

 

  051-44445648

خانم دلیلی صالح: مدیر کتابخانه: داخلی 3166

خانم کوهستانی: میز امانت: داخلی 3174

پایگاه عرضه اطلاعات : داخلی 3175

 

 
 

 

سبزوار - بعد از پلیس راه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- ساختمان شماره 2- معاونت آموزش- کتابخانه مرکزی

  Centlib@medsab.ac.ir
     
     
    آخرین تاریخ به روز رسانی : دوشنبه 29 خرداد 1396