پنج شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٩
آیین نامه ها

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی- کارشناسی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آيين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی

دسترسی سریع

   
   
   

سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی

05144018300-6 کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

info@medsab.ac.ir