شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
منو اصلی

خانه بهداشت مشکان شماره 2 در سال 1385 تاسیس شده و در سال 1382 با دو بهورز شروع به کار نموده است ,تعداد 488خانوار در ان سکونت دارند و جمعیت ان 1818 نفر می باشد.

فاصله خانه بهداشت مشکان شماره 2 از مرکز بهداشت درمانی مشکان 0 کیلومتر میباشد که این مسیر بصورت جاده اسفالت می باشد.این خانه بهداشت روستای قمر ندارد.

 

 

 

 

 

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه