اهداف و برنامه ها


كتابخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار داراي اهداف زير مي باشد:


اهداف بلند مدت

کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه

تمركز منايع اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات دسترسي به آنها

تهیه و گسترش منابع الکترونیکی

ارائه خدمات به جامعه پزشکی کشور

گسترش کتابخانه و ایجاد کتابخانه های دانشکده ای

ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني پزشكي در كتابخانه هاي مراكز درماني- آموزشي تابعه دانشگاه

نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع كتابخانه و ويرايش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای

وجین دوره ای و بروز نمودن کتاب های موجود در کتابخانه ها

گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های پزشكي و پیراپزشکی


اهداف کوتاه مدت


به روز رسانی مجموعه براساس نیاز مجموعه

افزایش منابع تخصصی بر اساس گرایش و تخصص دانشجویان و اعضای هیئت علمی

پاستفاده از نیروی متخصص کتابدار در مجموعه کتابخانه مرکزی و اقماری

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت تقویت نیروهای کتابدار

برگزاری دوره های آموزشی جهت اعضای هیئت علمی و دانشجویان

سهولت دسترسی به منابع

برقراری استفاده اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از منابع و کتابخانه دیجیتالی