کتابخانه مرکزی 5

دسترسی به مجموعه ی BMJ
دسترسی به 22 عنوان مجله ی تمام متن BMJ برقرار گردید.
 ٢٢:١٤ - شنبه ٧ آذر ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کتابخانه مرکزی دانشگاه در یک نگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1370 با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان و در جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی این دانشگاه تأسیس گردید
 ١٣:١٥ - شنبه ٢٧ دی ١٣٩٣ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

 اهداف و برنامه هاكتابخانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار داراي اهداف زير مي باشد:

  • کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه
  • تمركز منايع اطلاعاتي و ايجاد تسهيلات دسترسي به آنها
  • تهیه و گسترش منابع الکترونیکی
  • ارائه خدمات به جامعه پزشکی کشور
  • گسترش کتابخانه و ایجاد کتابخانه های دانشکده ای
  • ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني پزشكي در كتابخانه هاي مراكز درماني- آموزشي تابعه دانشگاه
  • نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع كتابخانه و ويرايش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای
  • وجین دوره ای و بروز نمودن کتاب های موجود در کتابخانه ها
  • گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های پزشكي و پیراپزشکی
برای پژوهشگران