منو اصلی
راه اندازی اولین بخش دیالیزصفاقی

راه اندازی وآغازبه کاربخش دیالیزصفاقی بیمارستان واسعی دردهه فجرامسالبخش دیالیزصفاقی مرکزآموزشی ،پژوهشی ودرمانی واسعی آماده افتتاح میباشد.درسطح استان خراسان،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،دومین دانشگاهی است که پس ازمشهداقدام به راه اندازی بخش دیالیزصفاقی دریکی ازبیمارستانهای تابعه نموده است.دیالیزصفاقی یکی ازروشهای درمان جایگزین ازکارافتادگی دائم ونارسایی مزمن کلیه هااست که بیمارمیتواندپس ازانجام کاتترگذاری ودریافت آموزشهای لازم ازپرستاربخش دیالیزصفاقی درمنزل به انجام دیالیزخودبپردازدوفقط ماهیانه جهت ویزیت به پزشک خودمراجعه نماید.

این روش درمان هیچ هزینه ای برای بیمارنداردودرآن استقلال بیمارکاملا حفظ میشودونیازبه مراجعه مکرربه بیمارستان ندارد.کسانیکه تحت درمان بااین روش هستندمشکلات قلبی وعروقی ومحدودیت رژیم غذایی کمتری نسبت به دیالیزخونی دارند.باتوجه به ارجحیت های دیالیزصفاقی وافزایش روزافزون بیماران کلیوی دایرکردن بخش دیالیزصفاقی بسیارضروری به نظرمیرسیدکه باانجام هماهنگی های لازم نظیراختصاص دادن فضای مناسب درکناربخش همودیالیزبیمارستان واسعی وتجهیزآن،حضورپزشک محترم نفرولوژیست،آموزش پرستاران دیالیزصفاقی،فراهم آوردن ملزومات اختصاصی،بازدیدکارشناسان وزارتخانه و...بخش دیالیزصفاقی بیمارستان واسعی دردهه فجرامسال آماده افتتاح وارائه خدمت به بیماران میباشد.

تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 811
 بازدید امروز : 3945
 کل بازدید : 25100211
 بازدیدکنندگان آنلاين : 15
 زمان بازدید : 0.1850