منو اصلی
حدیث
تقویم
 • تقدیر از دانشگاه در جشنواره بیمارستانهای مجری طرح درمان سکته های قلبی و مغزی
  نخستین جشنواره تقدیر از بیمارستانهای مجری مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی با حضور دکتر هاشمی مقام عالی وزارت ،دکترآقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت و بیمارستانهای سراسر کشور در سالن همایش مرکز قلب و عروق شهید رجائی برگزار شد.

 • راه اندازی 4 واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستانهای تابعه دانشگاه
  با ابلاغ آیین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل کارگروه "مراقبت در منزل" با حضور اعضاء شورای هماهنگی پرستاران و نماینده اداره نظارت بر درمان و مسئولین فنی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل و مدیران ارشد بیمارستانها تشکیل گردید و واحدهای مراقبت در منزل به عنوان واحد زیر مجموعه مدیریت پرستاری بیمارستانهای تابعه تاسیس گردید و بر اساس فراخوان عمومی و بررسی سوابق و شرایط مراکز ، بیمارستانهای تابعه با مراکز فعال دارای مجوز قرارداد همکاری امضاء نموده اند.

 • پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران به مدیران پرستاری اعطاء شد
  هدف از صدور پروانه صلاحیت حرفه ای،حفظ حقوق مردم و ارائه مراقبت های پرستاری با کیفیت به بیماران و مددجویان در بالین و در سطح جامعه می باشد.

 • برگزاری جلسه "شورای هماهنگی مراسم روز پرستار"
  به مناسبت بزرگداشت سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س)و روز پرستار (پانزدهم بهمن ماه)به پاس تکریم و قدردانی از کادر پرستاری وسایر کارکنان حوزه مراقبت های پرستاری در بیمارستان ها و مراکز درمانی که در راستاری نیل به اهداف نظام سلامت در نهایت اخلاص و ایثار مشغول خدمت به همشهریان عزیزمان می باشند

 • جلسه آموزشی سامانه جامع هوشمند پرستاری برگزار شد.
  کارگاه آموزشی "سامانه جامع هوشمند پرستاری "توسط مهندسین شرکت طراح نرم افراز با حضور مدیران خدمات پرستاری و سرپرستاران و رابطین برنامه بیمارستان های تابعه در تاریخ95/11/5در محل سالن اجتماعات واسعی برگزار شد.با راه اندازی این سامانه و طراحی نرم افراز" هوش سازمانی شیفت بندی پرستاری "گامی موثر در مسیر توسعه فناوری اطلاعات در حیطه سلامت برداشته شده است.

 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه
بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل‌سخت
و زیان‌آور
1368.05.28 - .45664ت652 - 1368.05.30 - 1045
&‌استخدام کشوری - سازمانهای دولتی - نهادهای انقلاب اسلامی
&‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.5.28 بنا به پیشنهاد شماره .1601‌د مورخ 1368.4.13
سازمان امور اداری و استخدامی کشوری و نظرات شماره010.5901 مورخ 68.4.28 بنیاد
جانبازان انقلاب اسلامی و شماره 868.3124 مورخ 1368.8.2.2 سازمان بهزیستی کشور
آیین‌نامه اجرایی قانون‌نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و
معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 67.9.1 را به شرح زیر‌تصویب
نمودند:
[z]"‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور"
1 - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها، بانکها و مؤسسات و
شرکت‌ها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است می‌توانند در صورت
درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحملی و معلولین حوادث ناشی از کار و
بیماران ناشی از شرایط خاص‌کار و معلولین عادی به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه
خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه و
تصویب‌شورای امور اداری و استخدامی کشور به استثنای مشمولین قانون کار بازنشسته
نمانید.
‌تبصره - شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک نظریه‌خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت
با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.
2 - ملاک محاسبه آخریم حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های
مذکور مبلغی است که در مقررات استخدامی آنان مبنای‌محاسبه حقوق بازنشستگی قرار
خواهد گرفت.
3 - درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد
جانبازان و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از‌شرایط خاص کار و معلولین
عادی توسط کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر افراد متخصص با معرفی وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی تشکیل‌می‌گردد، تعیین خواهد گردید. دبیرخانه کمیسیون پزشکی مربوط به
معلولین در سازمان بهزیستی خواهد بود.
4 - به سنوات خدمت هر یک از مستخدمینی که به استناد ماده 79 قانون استخدام کشوری
یا مقررات مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاه‌ها ازکارافتاده‌می‌شوند رأساً توسط
دستگاه مربوط سه سال اضافه می‌گردد.
‌تبصره - در صورتی که سنوات خدمت اینگونه افراد با احتساب سه سال کمتر از پانزده
سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.
5 - مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی
نامساعد از قبل وجود گازهای شیمیایی، کار با مواد‌رادیواکتیو و پرتوهای مضره، محیط
عفونت‌زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام شود و
وظایف مربوط به شغل موجب‌بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید گردد، بنا به پیشنهاد
هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور
به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 1 - متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که حداقل دارای 20 سال خدمت
تمام بوده و (3).(2) خدمت خود را در مشاغل سخت و‌زیان‌آور موضوع این ماده خدمت
نموده باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.
‌تبصره 2 - مدت سنوات ارفاقی به هر یک از متصدیان موضوع این ماده با توجه به انجام
وظایف و در درجات مختلف مشروط به اینکه از 5 سال تجاوز‌ننماید به شرح زیر تعیین
می‌گردد.
‌الف) انجام وظایف در مشاغل درجه یک به ازاء هر یک سال خدمت یکماه.
ب) انجام وظائف در مشاغل درجه دو به ازاء هر یک سال خدمت دو ماه.
پ) انجام وظائف در مشاغل درجه سه به ازاء هر یک سال خدمت سه ماه.
‌تبصره 3 - پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند "خ" ماده 39 قانون
استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور‌نخواهد بود.
‌تبصره 4 - کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات
ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و‌مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق
بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.
‌تبصره 5 - سنوات خدمت ارفاقی موضوع ماده 4 این آیین‌نامه بدون پرداخت کسور
بازنشستگی اضافه می‌گردد.
‌تبصره 6 - هر گونه تغییر در مفاد این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری
و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

 


جزئیات شرایط بازنشستگی ماده ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری

 جزئیات شرایط بازنشستگی ماده ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری : ماده ۱۰۳- دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج‌روز حقوق.
تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل ساخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره ۳- دستگاههای اجرایی مؤظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی که بیش از بیس سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند

انواع بازنشستگی :

توافقی – اختیاری (۱- اختیار دستگاه ۲- اختیار مستخدم) قهری- اجباری – مشاغل سخت و زیان آور- بازنشسته متوفی- ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه

۱- بازنشستگی توافقی :

باستناد بند الف و تبصره۱ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳/۱۲/۶۸ مستخدمین مرد با داشتن ۵۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و مستخدمین زن با حداقل ۲۰ سال خدمت و بدون شرط سنی می توانند بازنشستگی نمایند. مشروط بر اینکه تقاضای وی مورد موافقت قرار گرفته باشد.

۲- بازنشستگی اختیاری:

( اختیار دستگاه – اختیار مستخدم)

الف )باستناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳/۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی دستگاه دولتی می توانند مستخدمینی را که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت باشند راسا” یپبازنشسته نمایند.

ب ) باستناد بند الف ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مستخدمین مرد و زن با داشتن ۶۰ سال سن هر قدر سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مربوطه موظف است در خواست وی را قبول نماید.

به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری : حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و ۳۵ سال برای مشاغل تخصصی باتحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال

۳- بازنشستگی قهری : بند ط ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن ۲۰ سال سابقه خدمت با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته نمایند.

۴-بازنشستگی اجباری:

دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای ۶۵ سال سن سابقه باشند راسا” و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نماینداین مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکوراز کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند.

۵- بانشستگی ناشی از فوت عادی:

باستناد ماده ۸۱ قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و یکروز بعد از تاریخ فوت برای وراث قانونی وی حقوق برقرار خواهد شد.

۶- بازنشسته متوفی :

باستناد ماده ۸۲ قانون استخدام کشوری هر گاه بازنشستخ شود یکروز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.

۷- بازنشستگی ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه:

باستناد ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه و یا در حین ماموریت اداری فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که از بابت آن کسور بازنشستگی کسر گردیده است با رعایت افزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

۸-بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور:

باستناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی جانبازان و شاغلین مرد مشاغل سخت و زیان آور با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت . ۵۰ سال سن و شاغلین زن با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا” مشخص گردیده است می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

۱- جانبازان با درجات ۲۰% تا ۴۰% از کارافتادگی حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال خدمت ارفاقی .

۲- جانبازان با درجات ۴۰% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ سال خدمت ارفاقی.

۳- معلولین ناشی از کار با درجات ۲۰%تا ۴۰% از کار افتادگی کامل حداقل ۵ و حداکثر ۸ سال خدمت ارفاقی.

۴- معلولیت غیر ناشی کار با درجات ۲۰%تا ۴۰% از کار افتادگی کامل با حداقل ۳و حداکثر ۶ سال خدمت ارفاقی

۵- معلولین غیر ناشی از کار با درجات ۴۰ % از کار افتادگی کامل حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال خدمت ارفاقی.

۹- رشته پرستاری { پرستار ، بهیار و کمک بهیار}:

(( بابت هر سال خدمت در بیمارستانها و مراکز سوختگی و روانی به مدت ۳ماه خدمت ارفاقی))

۱۰پرستار، بهیار، کمک بهیار:

((بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی و یا دانشکده ها بمدت ۲ ماه خدمت ارفاقی))

۱۱- پرستار،بهیار،کمک بهیار:

((بابت هر سال خدمت ستادی و غیر بهداشتی درمانی بمدت۱ ماه خدمت ارفاقی))

۱۲- تکنسین آزمایشگاه ، تکنسین اطاق عمل ، تکنسین فوریتهای پزشکی :

به ازاء هر سال خدمت یکماه خدمت ارفاقی

۱۳- باستناد بند ۳ ماده قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزایش خدمت به شرح زیر استفاده خواهند کرد.

الف) کار با پرتو گروه (الف) بازاء هر سال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر ۱۰ سال.

ب )کار با پرتو گروه (ب) بازاء هر سال خدمت۶ ماه افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر۵ سال.

دستگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

(( هر شخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرائی آن بازنشسته شود مجاز بکار با اشعه نخواهد بود))

نتیجه :۱

۱- به استناد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط بازنشستگی عادی به شرح ذیل می باشد

الف : حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و ۳۵ سال برای مشاغل تخصصی باتحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال

ب : حداقل ۶۰ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت با ۲۵ روز حقوق برای آقایان

تبصره : ۱- سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مذبور در بند ب برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا ۵ سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره ۲ – دستگاههای اجرا یی مکلفند کارمندانی که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و ۶۰ سال سن و همچنین کارمندانی دارای ۳۵ سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و ۶۰ سال سن می باشند را راسا و بدون تقاضای کارمند بازنشسته نمایند.

تبصره ۳ – دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای ۶۵ سال سن و حداقل ۲۵ سال سابقه می باشند را بازنشست کنند، سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی ۷۰ سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنان کمتر از ۲۵ سال است در صورتی که بیش از۲۰سال سابقه خدمت داشته باشندمی توانند تا رسیدن به ۲۵ سال سابقه ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.

تذکر : به استناد ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام تعیین حقوق باز نشستگی به کارمندانی که بیش از ۳۰ سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال ۲/۵ % رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

نتیجه ۲ : بند الف ماده ۱۰۳ شرایط بازنشستگی مشاغل تخصصی

نتیجه ۳ براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی، حداقل ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان، شرط لازم برای بازنشستگی جانبازان و آزادگان به شمار می‌رود.

دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل‌قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه‌پردازی برای جانباز یا آزاده و حداقل شرط سنی ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان، شرط لازم برای بازنشستگی جانبازان و آزادگان است.

جانبازان و آزادگان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در تمامی وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و سازمان‌هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و همچنین جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در بخش غیردولتی یا مؤسسات مشمول قانون، با داشتن شرایط اجرایی لازم بازنشسته می‌شوند.

باید یادآور شد که جانبازان و آزادگان مشمول این بخشنامه درصورتی که مدت سابقه مؤثر برای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سابقه خدمت یا بیمه‌پردازی (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ۳۰ سال تمام باشد، از احراز حداقل شرط سنی بازنشستگی معاف هستند.

در عین حال در مورد شرایط بازنشستگی جانبازان براساس قوانین صندوق بازنشستگی کشوری باید گفت: براساس قانون استخدام کشوری، نحوه بازنشستگی جانبازان با ۲۰سال سابقه خدمت از تاریخ تصویب آن یعنی اول آذر ماه ۱۳۶۷ تا اول فروردین ۱۳۶۹ اجرا شد.

اما براساس تبصره ۲ ماده ۲قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۶۸ شرط سنی ۵۰ سال به این شرایط اضافه شد، به این ترتیب قانون نحوه بازنشستگی این گروه تا زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با شرط سنی ۵۰ سال ادامه داشت.

این در حالی است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط جدید نحوه بازنشستگی معلولان و جانبازان تغییر کرد؛ به‌طوری که براساس تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، این گروه با ۲۵ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی می‌توانند بازنشسته شوند و یا به عبارت دیگر، شرط سنی ۵۰ سال در قانون مدیریت خدمات کشوری از نحوه بازنشستگی معلولان و جانبازان حذف شده است.

 


 


 

ابطال ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب هیأت وزیران به شماره 22686ت33750ه‍ مورخ 6/3/1385تاریخ: 26/12/1386 شماره دادنامه:
1556 کلاسه پرونده: 86/445
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اکبر علی یاری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه
بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و
زیان آور مصوب هیأت وزیران به شماره 22686ت33750ه‍ مورخ 6/3/1385 .
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 2 آیین‎نامه اجرائی
قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین
عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب 21/2/1383 ملاک محاسبه را مبلغ مندرج در آخرین
حکم استخدامی دانسته و آن را مبنای حقوق بازنشستگی قرار داده است و این امر با
ماده واحده قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی و الحاق
دو تبصره به ماده 76 (مصوب 16/12/1371 مجلس شورای اسلامی) که اشعار می‎دارد،
(تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی، عبارتست از مجموع مزد یا
حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده، ظرف آخرین دو سال پرداخت حق
بیمه تقسیم بر 24) در تعارض می‎باشد. ضمناً مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که که بر
اساس آن حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‎گردد، همواره رقم قابل ملاحظه‎ای بیش
از مبلغی است که در حکم استخدامی یا قرارداد معین گردیده، مثلاً اضافه کاری یک نوبت
کاری، کشیک از جمله مواردی است که حق بیمه آن کسر و به تامین اجتماعی پرداخت
می‎شود، اما در حکم یا قرارداد ذکری از آن به میان نمی‎آید. لذا مبلغ مندرج در حکم
یا قرارداد نمی‎تواند مدرک و مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار گیرد و این امر
نیز خلاف قانون فوق‎الاشعار است، لذا ابطال آن را خواستارم. مشاور و مدیرکل دفتر
امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 185545/2981 مورخ 15/11/1386
ضمن ارسال جوابیه مدیرکل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام
داشته‎اند، صرفنظر از این نکته که در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب
اسلامی، جانبازان شاغل در وزارتخانه‎ها، شرکتها و سازمانهای مستلزم ذکر نـام که در
بسیاری موارد مشمول قانون تأمین اجتماعی نیستند مورد حکم قرار گرفته‎اند، از آنجا
که در متن واحده با درج عبارت، «در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از
بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‎گیرد». حکم خاصی برای تعیین حقوق بازنشستگی وضع
شده و ماده 2 آیین‎نامه یاد شده نیز بر این مبنا و برای محاسبه آخرین حقوق
بازنشستگی تنظیم گردیده است. بنابراین در خصوص این مورد خاص استناد به قوانین و
مقررات دیگر که متضمن احکامی برای تعیین حقوق بازنشستگی هستند، امکان پذیر نیست.
در لایحه دفاعیه شماره 19704/ص/86 مورخ 22/10/1386 سرپرست اداره کل حقوقی، قوانین
و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، 1- ماده واحده قانون نحوه
بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی در مورخه 1/9/1367 به منظور اعطای تسهیلات به
مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی ...) به تصویب
می‎رسد. به موجب این قانون به دستگاه‎های مندرج در صدر ماده واحده اجازه داده
می‎شود، مستخدمین معلول رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را با شرایط مندرج
در این قانون بازنشسته نمایند. 2- برابر انتهای صدر ماده واحده، در تعیین حقوق
بازنشستگی آنان (مستخدمین معلول رسمی یا ثابت دارای عناوین مشابه) آخرین حقوق قبل
از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‎گیرد. 3- در ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون و
به تأسی از قانون مارالذکر، در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان، آزادگان
و ... صرفاً در مورد مستخدمینی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین
مشابه می‎باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی قبل از بازنشستگی ملاک عمل قرار
گرفته است. 4- با توجه به مراتب فوق‎الذکر، در قانون یاد شده و آیین‎نامه اجرایی
آن در مورد کارمندان پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی سکوت گردیده، لذا با سکوت
قانونگذار افراد اخیر که عمدتاً بیمه شده سازمان تامین اجتماعی می‎باشند، مشمول
قانون تأمین اجتماعی (و ماده 77 آن) خواهند بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از
بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ
تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 ملاک تعیین حقوق
بازنشستگی مستخدمین معلول مشمول ماده واحده مذکور، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی
آنان است. نظر به اینکه ماده 12 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مزبور در مقام
تبیین حکم مقنن و در خصوص مشمولین ماده واحده فوق‎الذکر انشاء شده است، بنابراین
مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت
اداری
رهبرپور

 


 

محسوب نمودن شغل پرستاري و بهياري از مشاغل سخت و زيان آور و استفاده شاغلين حرف مذكور از مزاياي تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي

محسوب نمودن شغل پرستاري و بهياري از مشاغل سخت و زيان آور و استفاده
شاغلين حرف مذكور از مزاياي تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان
انقلاب اسلامي
1368.10.17 - .76650ت929 - 1368.10.27 - 411
& استخدام كشوري
& وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.10.17 بنا به پيشنهاد شماره 5382 مورخ 1368.7.16
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و
به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ
تحملي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و بند 5 آيين نامه اجرايي
قانون مزبور ( موضوع تصويب نامه شماره .45664ت 652 مورخ 68.5.30) تصويب نمود:
پرستاري و بهياري از مشاغل سخت و زيان آور بوده و مشاغل حرف مذكور مي توانند از
مزاياي مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي
ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367.9.1
مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي آن استفاده نمايند.
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

 

منبع : مركز پژوهشهاي مجلس  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/111695

 


 

قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379

شماره43783/542 ۱۳۹۰/۷/۱۷

قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير جزء (1) بند «ب» تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 كه با عنوان طرح يك فوريتي استفساريه جزء (1) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 30/11/1379 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 29/6/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره141330 23/7/1390
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
«قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379» كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/7/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 43783/542 مورخ 17/7/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379

موضوع استفساريه: آيا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 30/11/1379 سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه يك و نيم (5/1) سال محاسبه خواهد شد؟
نظر مجلس: بلي، سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه، يك و نيم (5/1) سال محاسبه خواهد شد.
تفسير فوق در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6/7/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع:مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي http://rc.majlis.ir/fa/law/show/798770

 

 

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%