جهت دریافت فایل مورد نظر روی آن کلیک کنید:

   دانلود : شرح خدمات و وظایف           حجم فایل 1326 KB
   دانلود : شرایط مناقصه           حجم فایل 216 KB