منو اصلی
حدیث
تقویم

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع :در خصوص ابهامات قانون ارتقاء بهره وری

 

سلام علیکم

 احتراماً پیرو اجرای قانون ارتقاء بهره وری در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور و براساس تصمیمات جلسه مورخ 3/4/91 با حضور نمایندگان معاونت درمان، نظام پرستاری، دفتر پرستاری بمنظور رفع برخی ابهامات موارد ذیل  جهت اقدام ایفاد می گردد.

1-      چنانچه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری شاغل در بخشهای دیالیز با توجه به حجم کار بخشها و تعداد بیماران مجبور به حضور در شیفت های شب و ایام تعطیل گردند، ساعات حضور آنان در این ایام و ساعات با ضریب 1/5محاسبه می گردد.

2.      برای مشمولین قانون ارتقاء بهره وری در شیفتهای آنکالی موظف در صورت حضور در بیمارستان، ساعات مربوطه صرفا در ساعات شب و ایام تعطیل با ضریب 1/5 محاسبه می گردد.

3.      مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران چنانچه حسب برنامه تنظیمی در شیفت های شب و ایام تعطیل در بیمارستان حضور یابند، می توانند از امتیاز احتساب ساعات کار با ضریب 1/5 در ساعات و ایام مذکور برخوردار گردند. چنانچه ساعات کار افراد مذکور به صورت نوبت كاري در گردش تنظیم گردیده باشد می توانند طبق ماده 3دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری (دستورالعمل نحوه كسر ساعت كار كاركنان باليني)، از كسر ساعت كار بابت كار در نوبت كاري هاي غيرمتعارف استفاده نمایند.

4.      براساس مفاد ماده يک آئين نامه اجرايي قانون ارتقای بهره وری شاغلين باليني مشمول این قانون که در بيمارستانها و مراکز درماني شبانه روزي به صورت مستقيم به بيماران ارائه خدمت مي­دهند، ميتوانند از مزاياي قانون مذکور بهرهمند گردند، لذا کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شبانه­روزی (بدون تخت بستری) مشمول قانون مذکور نمی باشند.

5.      با توجه به مفاد آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری و دستورالعمل مربوطه و به منظور برخورداری کلیه مشمولین از مزایای قانون ارتقای بهره وری ضروری است از تنظیم برنامه به صورت شیفت ثابت شب خودداری شده و برنامه کاری مشمولین قانون در بخشها به صورت شیفت در گردش تنظیم گردد.

6.      طبق ماده 4 دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری، کاهش ساعت کار ناشی از صعوبت کار برای مشاغل مدیران و روسای پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران به صورت کامل و به میزان دو ساعت محاسبه می گردد. این دسته از کارکنان از کاهش ساعت کار ناشی از سنوات خدمت و نوبت کاری نیز به تناسب سنوات خدمت و کار در نوبت های کاری غیرمتعارف برخوردار می گردند.

7.      با توجه به اینکه يك ماه مرخصي كار در محيطهاي غيرمتعارف کارکنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و بخشهاي رواني و سوختگي بيمارستانهاي عمومي و كارشناسان امور رواني، مددياران و كاردرمانگران قابل ذخيره يا باز خريد نمي باشد، مقتضی است بگونه ای برنامه ریزی گردد تا این افراد در طول سال بتوانند از مرخصی مذکور استفاده نمایند.

8.      با توجه به مشاهده اعتراضات و گزارشاتی مبنی بر قطع کارانه و سایر پرداختی های مشابه به مشمولین قانون ارتقاء بهره وری به آگاهی می رساند اجرای قانون مذکور منافاتی با اینگونه پرداختی ها نداشته و دانشگاهها می توانند همزمان با اجرای قانون نسبت به پرداخت موارد فوق طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

 

              دانلود بخشنامه

 

 

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%