منو اصلی
حدیث
تقویم

 

به نام خدا

خلاصه سوابق  هادی سعادت منش   


پست الکترونیک : saadatmanesh1@gmail.com

 

نشانی دقیق محل کار:  سبزوار- ضلع جنوبی توحید شهر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم  مدیریت پرستاری


سوابق تحصیلی:     کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی

سمت های اجرائی : 1- سرپرستار بخشهای بالینی 2- مدیر بیمارستان عمومی حشمتیه (چهار سال)3- مدیر بیمارستان تخصصی جراحی (شش سال ) 4- سوپروایزر بیمارستان 5 مدیر پرستاری دانشگاه 6- مدیر مرکز رشد فن آوری دانشگاه


عضویت در مجامع علمی , حرفه ای و ...:


1 - عضو کمیته ارتقاء کیفیت دانشگاه 2- عضو کمیته تحول اداری دانشگاه 3-مدرس کارگاه های ارتقاء کیفیت 4- مدرس کارگا ه های مستند سازی کارشناسان دانشگاه 5-بازرس طرح تکریم دانشگاه 6- کارشناس ستاد هدایت و اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان دانشگاه 7- عضو کمیته مرگ و میر شهرستان 8- عضو کمیته اصلاحات سلامت دانشگاه 9- عضو ستاد ارتقاءخدمات اورژانس دانشگاه 10- عضوو کارشناس ستاد حاکمیت بالینی دانشگاه 11- عضو کمیته مرکزی پدافند غیر عامل دانشگاه ومدرس پدافند غیرعامل در حوزه سلامت 12- عضو نظام پرستاری 13- کارشناس مسئول اورژانس بیمارستانی14-عضو کمیته مرکزی حاکمیت بالینی15- مدرس کارگاه های حاکمیت بالینی در سطح دانشگاه16-نماینده دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رابط تدوین نقشه سلامت 17- عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشگاه (1/4/90)  18 - عضو کمیته تریاژ دانشگاه(26/6/90) 19-رئیس اداره آموزش کمیته ستادی و دانشگاهی آموزش همگانی(29/10/90)20-عضو ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده (9/3/91)21- عضوکارگروه تدوین شیوه نامه اجرائی راه اندازی VIP دانشگاه(26/6/91)- ارزیاب کشوری حاکمیت بالینی (د409/10572 مورخ14/8/1391 مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی دکتر رواقی )- ارزیاب ارشد ملی اعتباربخشی


طرح های تحقیقاتی:


ارائه مقاله , سخنرانی در کنگره ها و کارگاه های علمی(تعداد و عناوین)


الف) مقالات ارایه شده:


1-     ارایه مقاله در اولین همایش روسا و مدیران بیمارستان های سراسر کشور -سالن همایشهای رازی مهر ماه79  تحت عنوان:    محاسبه نیروی انسانی پرستاری در بیمارستان ها با توجه به وضعیت موجود 

2-     ارایه مقاله در اولین همایش استانی مدیریت جامع کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی- مشهد مهرماه 81 تحت عنوان:  فرآیند پذیرش بیماران الکتیو

3-     ارایه مقاله در دومین همایش کشوری مدیریت جامع کیفیت- سالن همایشهای رازی دی 82 تحت عنوان:  فرآیند درخواست آزمایشات بیماران بستری

4-     ارایه مقاله در سومین همایش استانی مدیریت جامع کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی-  مشهد مهرماه 83 تحت عنوان: ارتقاء فرآیند ترانسفوزیون خون بیماران بستری

5-     ارایه مقاله درپنجاه و پنجمین  اجلاس سراسری روسای دانشگاه های سراسر کشور     تحت عنوان:  حذف پدیده زیرمیزی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 85

6-     پذیرش مقاله در اولین همایش سراسری حاکمیت بالینی- استان گلستان  مهر 89 تحت عنوان : مبانی فلسفی حاکمیت بالینی در حکمت سینوی

7-     ارایه مقاله تحت عنوان سعی صفا و مروه در آئینه المیزان , مواهب الرحمن و تفسیرنمونه در کنگره     بین المللی بزرگداشت حاج عبدالاعلی سبزواری

8-     پذیرش مقاله در همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی بجنورد 17 و 18  آبان 91 تحت عنوان : مبانی فلسفی حاکمیت بالینی در حکمت سینوی و ارائه به صورت پوستر

9-     پذیرش مقاله در کنگره اخلاق حرفه ای یزد 27 ،29 و 29دی 91 تحت عنوان : مبانی فلسفی اطلاق در اخلاق پزشکی به صورت سخنرانی


ب) سخنرانی:


1-     سخنرانی در اولین همایش روسا و مدیران بیمارستان های سراسر کشور -سالن همایشهای رازی مهر ماه79  تحت عنوان:    محاسبه نیروی انسانی پرستاری در بیمارستان ها با توجه به وضعیت موجود 

2-     سخنرانی در اولین همایش استانی مدیریت جامع کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی- مشهد مهرماه 81 تحت عنوان:  فرآیند پذیرش بیماران الکتیو

3-   سخنرانی در سومین همایش استانی مدیریت جامع کیفیت در خدمات بهداشتی و درمانی-  مشهد مهرماه 83 تحت عنوان: ارتقاء فرآیند ترانسفوزیون خون بیماران بستری

4-     سخنرانی  در اولین همایش سراسری حاکمیت بالینی- استان گلستان  مهر 89 تحت عنوان : مبانی فلسفی حاکمیت بالینی در حکمت سینوی

 

 انتشار مقاله:


1-     انتشار مقاله در فصلنامه علمی ,تخصصی , پژوهشی بیمارستان پائیز 79 شماره 5 تحت عنوان : محاسبه نیروی انسانی پرستاری در بیمارستان ها با توجه به وضعیت موجود

2-     پذیرش مقاله به صورت پوستر در دومین همایش کشوری مدیریت جامع کیفیت- سالن همایشهای رازی دی 82 تحت عنوان:  فرآیند درخواست آزمایشات بیماران بستری

3-     اتشارمقاله تحت عنوان سعی صفا و مروه در آئینه المیزان , مواهب الرحمن و تفسیرنمونه درمجموعه خلاصه مقالات کنگره  بین المللی بزرگداشت حاج عبدالاعلی سبزواری

4-     انتشار مقاله درکتاب چکیده مقالات همایش ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی بجنورد 17 و 18  آبان 91 تحت عنوان : مبانی فلسفی حاکمیت بالینی در حکمت سینوی

5-      

 کتاب : عضو گروه مولفین کتاب برنامه استراتژیک مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی واسعی به شماره شابک 9786006209029

 

سایر موارد:


1-     طراحی نرم افزار دبیرخانه بیمارستانها

2-     طراحی نرم افزار بانک اطلاعات طرح تکریم ارباب رجوع

3-     ارایه سیزده مورد پیشنهاد و تصویب و اجرای آنها در شورای پیشنهادات دانشگاه

4-     اجراء و هدایت بیش از  چهل پروژه ارتقاء کیفیت در سطح بیمارستان ها

5-     انتخاب به عنوان کارشناس نمونه در سطح استان خراسان ودر بین کلیه ادارات استان در سال 82

6-     انتخاب به عنوان مدیر نمونه کشوری در سال 90 طی نامه د/139/358 مورخ 1390/12/27 دکتر سیده فاطمه اسکوئی قائم مقام وزیر در امور پرستاری

7-     عضو تیم طراحی فرآیند استقرار نظام حاکمیت بالینی بر پایه آموزش اجزاء و مهارت ها در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه  علوم پزشکی سبزوار و انتخاب به عنوان فرآیند برتر کشوری طی نامه د/506/147 مورخ 1391/02/08  معاونت آموزشی وزارت متبوع

 

8-     انتخاب دانشگاه علوم  پزشکی سبزوار به عنوان دانشگاه برتر کشور در امور پرستاری در سال 1391

 

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%